Android alapok

java programozás

A java állomány létrehozása a nevesített csomagnak megfelelően

CMD ablakból:

A java file helye:

\kl\java\kl.java

 

Java file tartalom:

package kl.java;

public class kl {

    public static void main(String[] args) {

        for(int i = 0; i < args.length; i++) {

            System.out.println(args[i]);

        }

    }

}

 

MANIFEST.MF létrehozása a gyökérkönyvtárban az alábbi tartalommal:

Manifest-Version: 1.0

Main-Class: kl.java.kl

Created-By: 1.8.0_131 (Oracle Corporation)

 

Futtatás CMD ablakból:

rem 1. fazis (lefordítás class-ba)

“c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin\javac.exe” ./kl/java/kl.java

 

rem 2. fazis (futtatás  class-ból)

java -cp . kl.java.kl lajos béla hugo ödön

 

rem 3. fazis (lefordítás jar-ba)

“c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin\jar.exe” -cvfm kl.jar MANIFEST.MF kl

 

rem 4. fázis futtatás jar állománnal

java.exe -jar kl.jar lajos béla hugo ödön

 

 

A futtatási ablak tartalma:

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>rem 1. fazis (lefordÝtßs class-ba)

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>”c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin\javac.exe” ./kl/java/kl.java

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>rem 2. fazis (futtatßs  class-bˇl)

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>java -cp . kl.java.kl lajos bÚla hugo ÷d÷n

lajos

bÚla

hugo

÷d÷n

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>rem 3. fazis (lefordÝtßs jar-ba)

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>”c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin\jar.exe” -cvfm kl.jar MANIFEST.MF kl

added manifest

adding: kl/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)

adding: kl/java/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)

adding: kl/java/kl.class(in = 454) (out= 321)(deflated 29%)

adding: kl/java/kl.java(in = 186) (out= 133)(deflated 28%)

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>rem 4. fßzis futtatßs jar ßllomßnnal

 

C:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\java>java.exe -jar kl.jar lajos bÚla hugo ÷d÷n

lajos

bÚla

hugo

÷d÷n

 

Android programozás

Négy fajta komponens lehet:

 • Activity : megjelenő, interekcióra képes  egy képernyő amely más komponenseket indíthat el (intent segítségével)
 • Service : Háttérben futó szolgáltatás melynek nincs felülete, de képes pl. aktivityt elindítani (intent segítségével)
 • Content Provider :  Tartalmat szolgáltato komponens pl, Fájl, SQLite, WEB, Perzisztens adattár jellemzően nyilvános, más alkalmazások is látják kérhetnek adatot tőle
 • Broadcast Reciever: Rendszer szintű eseményeket kapja el, pl. Bejövö hívás, alacsony töltöttség, … • Írhatunk sajátot, alkalmazás jelzi, ha elkészült valamivel, jellemzően nincs megjelenítő felülete

 

Intent

Az alkalmazások komponensei közötti adatcsere eszköze, jelője, egy-egy esemény egzakt leírására szolgál. Különlegessége, hogy nemcsak egyazon alkalmazás komponensei, de különböző programok komponensei között is megvalósíthat kommunikációt.

Sosem közvetlenül, hanem az eszköz operációs rendszeren keresztül történik a kézbesítése.

Intent használata

· startActivity(), vagy startActivityForResult() metódusok esetében egy Activityt tudunk indítani.

· startService(), vagy bindService() metódusok segítségével Service komponenst indíthatunk, vagy kapcsolódhatunk hozzá.

· Különféle Broadcastek kezdeményezhetők egy Intent átadásával a következő metódusok valamelyikének:

 •  sendBroadcast()
 •  sendOrderedBroadcast() o sendStickyBroadcast()

Az Intentek alapvetően kétfélék lehetnek:

 • Explicit Intentek
 • Implicit Intentek

Az explicit Intent pontosan meghatározza a kívánt komponenst a setComponent(), vagy a setClass() metódusok segítségével.

 

XML filek

A felület megjelenítése xml filekben van leírva „res” mappában azon belüli tartalom specifikus könyvtárakba:

 •  XML alapú felületek/res/layout
 •  Képek– res/drawable
 •  Animációk – res/anim
 • Stílus – res/values/styles.xml
 •  Szövegek – res/values/strings.xml
 • Színek – res/values/colors.xml

A programkódból egyedi azonosítójukkal érhetőek el a R.java keresztül

 

Manifest fileben definiáljuk

a program komponensek közüli első elindulást:

 •  Action – alkalmazás fő belépési pontja
 •  Category – jelenjen meg az indítható programok listájában

jogosultság kérést:

 •  mobil készülék erőforrásaihoz
 • szolgáltatásainak elérésére
 • események jelzésére felíratkozás

rendszer futásának paramétereit

 •  felbontások, orientácio
 • operácios rendszer verzio számok
 • stílus, ikon, felírat

 

 

 

 

 

Hasznos online eszközök:

Ikon szerkesztő:

http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html

Felület stílus tervező:

http://jgilfelt.github.io/android-actionbarstylegenerator

Kategória: Egyéb, Informatika | Címke: | Hozzászólás most!

Adatmodellezés alapjai PowerDesignerrel

SAP Sybase PowerDesigner

egy olyan szoftverfejlesztő eszköz, mely a szoftver fejlesztési munkák során születő dokumentációk létrejöttét képes hatékonyan támogatni.

A szoftver célja megkönnyíteni és lerövidíteni a szoftver fejlesztési munkákat azáltal, hogy

 • a gyakran használt szoftver fejlesztési eszközök integrálásra kerültek
 • széles palettájú Import / Export funkciók megvalósításra kerültek
 • Reverse Engineering funkciók elérhetőek
 • szoftver generáló funkciók (például DDL generate) kidolgozásra kerültek a PowerDesigner termékben

 

Megjelenés/ felület

Az elindulás után megjelenő felület alábbi fő részekre/funcios területekre osztható fel:

 • Menüsor, Gyorshivatkozások gombsora
 • Objektum böngésző (Object browser)
 • Eszköztár (Toolbox)
 • Output ablak
 • Munkafelület

A PowerDesigner dokumentációs modellek típusai:

 • Conceptual Data Model (magas szintű adatmodellezéshez)
 • Logical Data Model (adatbázisok, adatbázisok üzleti modellezésére)
 • Physical Data Model (adatbázisok, adatbázisok technikai modellezésére)
 • Data Movement Model (adatok mozgásának ábrázolására)
 • Object-Oriented Model (objektum-orientált szoftverek modellezésére)
 • Business Process Model (üzleti tevékenységek folyamatainak ábrázolására)
 • Enterprise Architecture Model (nagyvállalatok működését támogató modellek, mint például szervezeti ábra, vállalat működési folyamatábra, szervezeti kommunikációs ábra, technológiai infrastruktúrai rajz)
 • Requirements Model (követelményspecifikációk modellezésére)
 • XML Model (Bármilyen XML fában tárolható struktúrájú információ ábrázolására)
 • Free Model (Bármilyen, az eddigi modellekbe nem beleillő terület tulajdonságainak, folyamatainak, kapcsolatainak ábrázolására)

 

Természetesen a modellek között van átjárás lehet generálni egymásból mindegyiket. A kiválasztott modell típushoz más -más objetumok/gombok/tulajdonságok társulnak.

Az elkészült modellt leellenőriztethetjük.

Ekkor a rendszer az összes hiányosságra felhívja a figyelmet, amelyeket egyenként javíthatunk és haladhatunk tovább a modellezésben.

 

 

Létrehozhatunk csillag modelleket dimenziókkal és ténytáblával akár a cube generálás művelettel is

A csillag modell megjelenítését sablonok szerint automatikus át formázhatjuk.

Mindegyik objektum tulajdonság ablaka témákba rendezett adatfüleken rengeteg adat beállítására ad lehetőséget. A megjelenő adatrács első szürke oszlopa mint adat lefúró gomb működik és a mezők tulajdonságai hívhatóak elő velük.

Modell tipusok

 Koncepcionális adatmodell

A koncepcionális adatmodell (Conceptional Data Model, CDM) egy magas szintű modellt jelent, ahol megtervezzük az adatmodell fontosabb elemeit, minden részlettől eltekintve.

Általában amikor elkezdődik egy adatmodellezés, akkor először egy koncepcionális adatmodell készül el.

Ekkor még nem látszik pontosan, hogy milyen attribútumokkal fogunk dolgozni, mi áll rendelkezésre, mit szükséges eltárolni, de azt már érezzük, hogy milyen entitások azok, amiket külön szeretnénk kezelni.

 

Logikai adatmodell

A logikai adatmodell (Logical Data Model, LDM) célja, hogy az üzleti elemzők számára érthető és főleg beszédes nyelven szemléltesse az feladat megoldásának logikai objektumait és azok kapcsolatait.

Itt nem cél a technikai részletekbe való elmélyedés, a koncepcionális modellbeli példát folytatva, valamivel részletesebben kidolgozzuk, ekkor már logikai szinten a modellt.

 

Fizikai adatmodell

A fizikai modell (Physical Data Model, PDM) az adatbázisokban fellelhető objektumok dokumentálását szolgáló eszköz. A logikai adatmodellhez képest itt már sokkal több hangsúlyt kap a technikai kidolgozottság. Szerepében félúton helyezkedik el az üzleti definícióktól hangsúlyos logikai adatmodell és a már készen megvalósított adatbázis között.

Gyakorlatilag a fizikai adatmodell a logikai adatmodell kidolgozásának folytatása egy olyan részletesen kidolgozott állapotig, melyből az adatbázis objektumai már könnyen generálhatóak.

 

Adatbázis objektumok melyeket modelezünk:
 • Táblák
 • Oszlopok
 • Nézetek
 • Kulcsok
 • Indexek
 • Domain-ek
 • Megszorítások
 • Entitások

 

Dimenziós modellezés

A PowerDesigner segítségével lehetőségünk van dimenziós modellek létrehozására is. Adattárházas környezetekben ez kocka, esetleg csillag séma néven lehet többek számára ismerős.

Talán a kocka fogalmával érdemesebb szemléltetni a dimenziós modellezésben rejlő lehetőségeket. Tegyük fel, hogy létrehozunk egy n dimenziós kockát, melynek az éleit a dimenziók alkotják, a kocka n dimenziós celláiban pedig a mérőszámok kerülnek elhelyezésre.

A dimenziókat, kocka éleit hierarchiákba lehet szervezni, melyek mentén szeletelni, illetve aggregálni lehet a kocka belsejében lévő mérőszámokat.

Egy tipikus példa erre a dátum hierarchia. A napokat hónapok köré lehet szervezni, míg a hónapok évekbe csoportosíthatóak.

Összefoglalva tehát a dimenziók alkotják az értékesítések (tény adatok) attribútumait, akár hierarchiába csoportosítva, azért hogy könnyebben lehessen az adatokat szűrni, aggregálni, a középen elhelyezkedő fact tábla pedig a dimenziók legalacsonyabb hierarchiaelemei menti bontás alapján a mérőszámokat foglalja magába. Előfordulhat továbbá, hogy maga a ténytábla is tartalmaz attribútumot, amennyiben olyan attribútumról van szó, melyet nem kívánunk külön dimenzió táblába kivezetni.

A modelezés során az igény lista van hogy xls filebe áll elő amely egyszerüen modellbe tölthető az alábbi leírás alapján.

XLS2PD_model

 

VBS

A modellezés és modell változás követés céljára az eszköz/program vbs script nyelven programozható.

pl:

c:\Program Files (x86)\Sybase\PowerDesigner\VBScripts\read_models.vbs”

 

Option Explicit
ValidationMode = True
InteractiveMode = im_Batch


' get the current active model
Dim mdl ' the current model
Set mdl = ActiveModel
If (mdl Is Nothing) Then
MsgBox "There is no Active Model"
Else
ListObjects(mdl)
End If


Private Sub ListObjects(fldr)
output "Scanning " & fldr.code
Dim obj ' running object
For Each obj In fldr.children
' Calling sub procedure to print out information on the object
DescribeObject obj
Next

' go into the sub-packages
Dim f ' running folder
For Each f In fldr.Packages
'calling sub procedure to scan children package
ListObjects f
Next
End Sub
...
Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: | Hozzászólás most!

Adatmodellezés alapjai SqlDeveloperrel

Az Oracle ingyenes eszköze saját adatbázison működő kiterjesztése nagyon hasznos lehet és jól tudja pótolni a drága fizetős verziókat.

Érdemes bekapcsolni a két nézetet és megfelelően elosztani a képernyőn

Legegyszerűbben elérhető a funkcionalitás, ha  modell bezárással kezdünk, mert ekkor egyből egy üres tervező felületet kapunk.

A megjelenő logikai modell terület és fizikai modell terület felett elhelyezkedő művelet gombokkal választhatjuk ki, hogy mit akarunk a terület re helyezni és a területek klikkélessel az objektum példány lehelyezhető.

 

Elkészített logikai modellből generáltatni tudjuk a fizikait és fordítva is.

Táblák közötti kapcsolatok az idegen kulcs gomb segítségével vehető fel.

Mindegyik objektumon kettőt klikkelve megjelenik a tulajdonság beállítások (több TAB fülre rendezve).

Érdemes kiapprobálni a mentés és megnyitás menüpontokat és a riport generálás funkciót is.

 

 

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: | Hozzászólás most!

Oracle SQL haladó minták

– ORACLE tömeges tábla kiajánlás:

— előzetes lekérdetés
select
‘GRANT SELECT ON klajosw.’||table_name||’ TO vendeg, uj_hasznalo GRANT OPTION;’
from user_tables
;
=>
set serveroutput on
spool ..\result\&1

GRANT SELECT ON klajosw.tbl_elso TO vendeg, uj_hasznalo WITH GRANT OPTION;

spool off
exit
–//Eredmény sql filebe irányitása és megfuttatás.

———————

– ORACLE saját tábla használó/elérő userek listázása:

select * from USER_TAB_PRIVS where owner=’KECSKEMETIL’;
=>
GRANTEE OWNER TABLE_NAME GRANTOR PRIVILEGE GRANTABLE HIERARCHY
vendeg klajosw INPUT_V1 klajosw DEBUG NO NO
———————-
/*=======================
Adatbázis linkek eldobása/törlése
=======================*/
declare v_script varchar2(32767);
begin
for i in(select db_link
from user_db_links
)
loop
v_script := ‘drop database link ‘||i.db_link;
execute immediate v_script;
end loop;
end
;
/
disconnect
;
exit
————————-

/*========================================================
Komlex minta
========================================================*/
drop table tt_0002743_sp purge
;
drop sequence tt_0002743_sp_seq
;
create table tt_0002743_sp
(tt_0002743_sp_id number(14)
,div2_termek_rk varchar2(30)
,div2_termek_id varchar2(30)
,div2_termek_nm varchar2(255)
,crt_usr varchar2(30)
,crt_dt date
,lstmd_usr varchar2(30)
,lstmd_dt date
) compress
;
create unique index indx_tt_0002743_sp_t_id
on tt_0002743_sp(div2_termek_id asc
)
;
grant all on tt_0002743_sp to public
;
create sequence tt_0002743_sp_seq
start with 1 –select nvl(max(tt_0002743_sp_id),1) from tt_0002743_sp
increment by 1
nocache
nocycle
;
— drop trigger t_0002743_sp_chngs
create or replace trigger t_0002743_sp_chngs
before insert or update
on mkr_0002743_sp
for each row
declare
begin
:new.lstmd_dt := sysdate;
:new.lstmd_usr := user;
if :old.crt_dt is null
then :new.crt_dt := sysdate;
:new.crt_usr := user;
end if;
end;
/
exit

—————–

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , | Hozzászólás most!

Szoftver fejlesztés mint folyamat

Szoftver fejlesztés folyamat szemlélet kialakításának elindítója az a felismerés, hogy:
• a program termékké vált,
• az előállításához technológiára van szükség.

 

A szoftver termék ebből következik, hogy:
• van szolgáltatási funkciója,
• van minősége,
• van előállítási költsége,
• van előállítási határideje

 

Szoftver fejlesztés célkitűzései:
• előírt minőségű programtermék
• előre megállapított határidőre,
• előre meghatározott költségen történő előállítása.
Szoftverfejlesztés tevékenységei
-Elvárások, követelmények elemzése és specifikáció
-Tervezés
-Implementálás, fejlesztés, kódolás
-Kipróbálás, validálás, tesztelés
-Szoftverevolúció: karbantartás, továbbfejlesztés

 

Szoftverfejlesztés kiegészítő tevékenységek
-Projekt menedzsment
-Verzió kezelés / verzió követés (reelese)
-Erőforrás menedzsment
-Minőségbiztosítás
-Terméktámogatás
-Projekt értékelés, fejlesztési folyamat továbbfejlesztése

 

Szoftverfejlesztési fogalmak:
Cél: az elemzés tárgya.
Korlátozás: ami a megvalósításban határt szab a lehetőségeknek.
Alternatívák: a célok megvalósításának különböző útjai.
Kockázatok: az egyes alternatívák nagy valószínűséggel hibát okozó forrásai.
Kockázat kezelése: stratégia a kockázat hatásának a csökkentésére.
Validáció: a terv előírt célok szerinti teljesülésének ellenőrzése.
Életciklus : Az igény felmerülésétől a termék használatból való kivonásáig (feledésbe merülésig) terjedő időtartam
Az életciklus modellek feladata, hogy segítsenek rendszerezetten átgondolni a folyamat egészét.
A folyamatok egy rendszeren belül történnek, általában egy szervezeten belül és így lényeges szempont e folyamatok egységes (integrált) kezelése.
Az egységes megközelítés akkor is igen fontos (nélkülözhetetlen), ha az adott rendszer egyes elemei kerülnek megtervezésre és kivitelezésre.

 
Szoftverfejlesztés folyamat modellek
-Vízesés
-V modell
-Boehm féle spirál
-Gyors prototípus
-Inkrementális (evolúciós)
-Újrafelhasználás orientált (komponens alapú)
-OMT (Object Modelling Technique)
-RUP (Rational Unified Process)
-Agilis módszerek:
— Agilis
— XP – eXtreme Programming
— SCRUM
— Lean
— MDA – Model Driven Architecture
— MDD – Model Driven Design
— TDD – Test Driven Design
— BDD – Behaviour Driven Design

 

Vízesés modell

A vízesés modellek szemlélete szerint a fejlesztés az egymásra épülő lépések előre pontosan meghatározott sorrendjéből áll.

 

Vízesés modell elemei és egymásutánisága:
– A probléma elemzése, meghatározása, követelmények felmérése ->
– Rendszerjavaslat kidolgozása ->
– Rendszerspecifikáció ->
– Logikai és fizikai tervezés ->
– Implementáció, megvalósítás ->
– Szoftvervalidáció, tesztelés ->
– Rendszerátadás és bevezetés ->
– Üzemeltetés és karbantartás ->

 

 

Vízesés modell elemeinek tartalma
•Követelmények felmérése:
igények, elvárások meghatározása, összefoglalása. Jelen állapot (helyzetfelmérés), probléma, elérendő cél definiálása.

•Rendszerjavaslat:
Alternatívák, szükséges erőforrások, költségek megválaszolása, alapvető lépések a projektterv összeállításához.
A rendszerjavaslat az első olyan dokumentum, amelyet a megrendelő megkap, melyből az eddig végzett munkát megítélheti,
a fejlesztés perspektíváiról képet alkothat.

 

•Rendszerspecifikáció:
rendszertervezőnek szól. Input-output típusok, fájlok definiálása, nagyvonalú rendszerterv (hardver és szoftveres),
adatstruktúra, interfész-definíció. Döntések, azok bemutatása (pl.: vásárolt v. fejlesztett részek), stb.

 

•Logikai és fizikai tervek:
a szoftver és adatbázis. A lépések konkrét definiálása. Megvalósítási terv (idő, erőforrások, ember, pénzügyi források,
hogyan érjük el a célokat) és rendszerterv elkészítése. Architektúra, hálózati topológia, funkcióspec., navigációs és oldal desing-ek,
adatterv – DB diagram, osztálydiagrammok.

•Implementáció = megvalósítás

•Szoftvervalidáció = tesztelés

•Rendszerátadás (élesbe helyezés -> online)

•Üzemeltetés, karbantartás -> visszamutat a korábbi állapotokra.

 
Rendszerterv típusok
– Logikai rendszerterv:
a felmerült probléma megoldására kidolgozott működési-, szervezeti-, adat- és folyamatmodell,
mely többféle eszközkörnyezetben megvalósítható módon, logikai szinten van megfogalmazva.
— A rendszer működési logikájának tervezése
— Folyamatok (funkciók) tervezése
— Adattervezés
— Felhasználói interfészek tervezése

– Fizikai rendszerverv:
egy logikai rendszerterv alapján több fizikai is készíthető más-más hardver/szoftver környezetre is tervezhető,
megvalósítható. Ez már egy konkrét eszközbázisra, adott környezetre épül.
— Adatterv
— Rendszerspecifikációk (fejlesztési, futtatási környezet)
— Szoftverarchitektúra (rétegek)
— A rendszer működésének elve
— Programspecifikációk – funkciótervek
— I/O tervek, rendszer interfészek
— Biztonsági terv
— SLA

 

Vízesés modell szabály rendszere jellemzői
– A következő fázis addig nem indulhat el, amíg az előző be nem fejeződött.
Ez a modell akkor működik jól, ha a követelmények teljesen ismertek.

 

– Előny: Jól menedzselhető és ellenőrizhető. Minden fázisban jól definiált feladatok.
Minden fázis jól dokumentálható. Előre jól definiálható követelmények esetén jól alkalmazható.

 

– Hátrány:
Nagyon sok probléma csak az utolsó fázisban derül ki, így a javítás nagyon költséges.
Korán kell jelentős döntéseket hozni, ez hibás döntésekhez vezethet.
Nehéz a rendszert a fejlesztés közben változó követelményekhez igazítani.
Sok dokumentációs munkát igényel.

 

V modell jellemzői

– Egy módosított vízesés modell.
– Megkülönbözteti a fejlesztésen belül a konstrukciós és a tesztelési fázisokat.
– Definiálja a tesztelés szintjeit.
– Szemlélteti, hogy a tesztelési munka végigköveti a teljes fejlesztési folyamatot.
– Összefüggést tételez fel az egyes konstrukciós fázisok és az egyes tesztelési szintek között.

 

 

(Boehm féle) Spirál modell elve

A spirál modellek szemlélete szerint a fejlesztés iteratív, újra és újra visszatér ugyanazokhoz a lépésekhez,
és folyamatosan csiszolja a terveket, prototípusokat egészen addig, míg el nem ér egy, az igényeket maximálisan kielégítő termékhez.
Prototípusok :
A prototípusok fő jellemzője, hogy a tervbe vett rendszer főbb tulajdonságait viszonylag gyorsan bemutatják (még az előtervezési szakaszban),
ami lehetővé teszi megoldási módok vizsgálatát, vagy a feladat megoldhatóságának bemutatását, és természetesen lehetővé teszi a továbbfejlesztést a teljes rendszer kialakulásáig.
A spirál modell ciklikusan ismétli a fejlesztési fázisokat.
A spirál minden ága ugyanazon fejlesztési fázisokat tartalmazza,
de a korábbi spirálágban elkészült változatot fokozatosan továbbfejleszti egységes szempontok alapján.

Alapelvek a spirál modell alkalmazása esetén:
– Egy munkafolyamat a célok megértésével kezdődik, amelyek kockázatot is tartalmaznak.
– Az alternatív megoldások kiértékelése alapján azokat az eszközöket használjuk, melyek leginkább csökkentik a kockázatot.
– Minden érdekelt személyt vonjunk bele az áttekintés készítésébe, ugyanis ebben határozzuk meg a következő ciklus terveit és tevékenységeit.
– A fejlesztés minden szakaszban inkrementálisan folytatódhat.

 
Spirál modell jellezői
– Előny:
a kockázati tényezőkkel explicite számol. A spirális modellben nincsenek rögzített fázisok,
és felölelhet más folyamatmodelleket is (vízesés, evolúciós, stb.).

– Hátrányai: a modell alkalmazása bonyolult, munkaigényes feladat;
a párhuzamos foglalkoztatás csak a 3. szektorban lehetséges.

A spirál modell arra helyezi a legnagyobb súlyt, hogy folyamatosan ellenőrizze, korrigálja az előrehaladást, hogy a folyamat végén létrejövő termék biztosan megfeleljen az igényeknek.

 

Program fejlesztési módszerek és eszközök:

CASE (Computer-Aided Software Engineering) fejlesztői eszközök jellemzői
– Követelményspecifikáció:
grafikus rendszermodellek, üzleti és domain

– Elemzés/tervezés során:
adatszótár kezelése, mely a tervben található egyedekről és kapcsolataikról tartalmaz információt;
felhasználói interfész generálását egy grafikus interfész-leírásból, melyet a felhasználóval együtt készíthetünk el.;
a terv ellentmondás mentesség vizsgálata

– Implementáció során:
automatikus kódgenerálás (Computer Aided Programming – CAP);verziókezelés

– Szoftvervalidáció során:
automatikus teszt-eset generálás, teszt-kiértékelés, -dokumentálás

– Szoftverevolúció során:
forráskód visszafejtés (reverse engineering); régebbi verziójú programnyelvek automatikus újrafordítása újabb verzióba.

– Automatikus dokumentumgenerálás;

– Projektmenedzsment támogatás (ütemezés, határidők figyelése, erőforrás-tervezés, költéség- és kapacitásszámítás, stb. )

A CASE-eszközök korai pártolói azt jósolták, hogy a szoftverek minőségében
és a termelékenységben nagyságrendi javulást okoznak ezek az eszközök,
de valójában csak 40% körüli a javulás.

 

Szoftverfejlesztési specifikáció 4 jellemző leírási, jelölési módszere
– Forgatókönyv, szkenáriók leírása jellemzően mondatos, vagy egyszerű táblázatos leírás: megrendelők számára jól érthető
– Részletes, felsorolás-szerű leírás
– Formális követelmény-leírás pl.: UML használati eset diagrammok segítségével, stb.
– Formális specifikáció: „matematikai képletekkel” leírt specifikáció – a weben nem nagyon használt

Az UML (Unified Modeling Language) egy grafikus nyelv, amelyben lehetőségünk van a probléma
• specifikációjára,
• megoldására,
• a megoldás dokumentálására.

 

 

Egy UML leírás :
– elemekből (tárgy, ügy),
– relációkból,
– diagramokból
áll

Az UML elemek lehetnek :
– Strukturális elemek:
— Objektum.
— Osztály.
— Használati eset.

– Megnyilvánulási elemek:
— Művelet végzése.
—- Interakció (üzenetküldés).
—- Állapotautomata.

– Annotációs elemek:
— Kiegészítés.
— Megjegyzés.
— Megszorítás

– Csoportos elemek:
— Alrendszer
— Package.

 

 
UML diagramjai lehetnek:
– Statikus szempont szerint:
— Osztálydiagram (Class): a rendszer objektumelvű szerkeze
tének leírása.
— Objektumdiagram (Object): az osztálydiagram egy példá
nyát mutatja be.

– Dinamikus szempont szerint:
— Állapotdiagram (Statechart): azt mutatja meg, hogy a rendszer
milyen állapotokon keresztül, milyen állapotátmenetekkel
oldja meg a feladatot.
—- Szekvenciadiagram (Sequence): az objektumok közötti üzenetváltások
időbeli menetét szemlélteti.

 

 

Szoftver fejlesztéshez kapcsolódó adatbázis tervezés lépései
1.Cél meghatározás, a feladat:
Meghatározzuk a tárolandó adatok körét, az adatbázis használatának módját, az elvégzendő részfeladatokat.

2.Logikai (koncepcionális) adatmodell készítése

3.Fizikai adatmodell készítése

4.Táblák meghatározása:
Az összegyűjtött információkat témakörökre, táblákra bontjuk (normalizálás).
Kerülni kell a többszörös adatbevitelt, de minden szükséges adatot tárolni kell.

5.A táblák mezőinek meghatározása, funkcionális függőségek megállapítása

6.Kapcsolatok felállítása a táblák között

7.Teszt változat elkészítése, a terv finomítása

8.Üzembehelyezés

9.Karbantartás

 

 

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , | Hozzászólás most!

Új online/ WEB-es ötlet gyűjtő és feldolgozó technika

Mi is az ötlet?

„Az ötlet nem több és nem kevesebb, mint a régi elemek újfajta kombinációja.”

(James Webb Young)

 

„Az ötlet az összetettet meglepően egyszerűvé szintetizálja.”

 

„Az ötlet magában foglalja és leegyszerűsíti egy szituáció minden aspektusát.
Egyetlen csomóba köti az elvarratlan szálakat.
Ez a csomó az ötlet.”
„Olyasmi, ami annyira nyilvánvaló, hogy ha valaki felhívja rá a figyelmünket, azon csodálkozunk, miért nem nekünk jutott eszünkbe.”

 

 

 

Hogyan ötleteljünk:

1. Vedd a bátorságot! Még a blőd dolog is lehet frappáns megoldás.

2. Merj gyerek lenni! Közelíts egyszerűen mindenhez.

3. Csapj le az ötletre! Járd körbe.

4. Képzeld el a sikert! (Emlegetett siker hamar megjön)

5. Örülj a kudarcnak! A kizárások is egyszerűsítik a kiút keresést.

6. Adj bele mindent! Próbáld újra és újra.

7. Élvezd a problémát, a társaságot!

8. Együtt könnyebb! Más próbálkozásai is inspirálóak.

9. Programozd újra az agyad! Próbálj új féleképpen közelíteni.

10. Kombinálj! Perspektíva, viszony sorrend, … váltás segíthet.

 

 

Régiből új módszer:

A brainstorming-gal valójában nem lehet gyorsan, sok jó ötletet összegyűjteni.

 

Hiba okok:
– A felmerülő ötleteket tilos minősíteni legtöbbeket valószínűleg mégis visszatartja az érzés, hogy a társai előtt valami nagy hülyeséget mondjon.
– Az ötletek összegyűjtése és rögzítése hagyományos módon végezve szűk keresztmetszetté válhat.

A brainstorming elv mégis működik, ha az internetes (vagy más számítógépes hálózaton történő)  közösségi ötletelés szerűre fejlesztjük fel. Speciális módszertannal kiegészítve és a közösségi hálózat virtuális takarása, védelme elég ahhoz,  hogy az ilyen csoportos munkában a gátlásokat feloldjuk,  és a közösségi brainstorming minden előnyét össze tudjuk kötni,  az felmerülő stressz helyzetek kiiktatásával.

 

Fontos, hogy az időbeli és térbeli kötöttségek is lazulhassanak fel megfelelő szintre.

 

 

Hogyan szervezzünk ilyen WEB-es ötletelést:

Fontos, hogy bevezetőben a célok tisztázása történjen meg.

 

Ötletelés első lépése a saját ötlet gyűjtési fázis. Tagonként minimum 3 ötlet szükséges, bármilyen bugyutának tűnik is elsőre. (ötlet csírák)

 

Ötlet átvétel és ütköztetés mások ötleteivel, azokat is felhasználva, vagy javaslattal, vagy a sajátodat módosítva még jobbá teheted ötleteidet.  (ötlet keltetés)

 

Ötleted kiegészítése más képi, hangi, szlogen, dallam, … bővítéssel.
Mindenki próbálja jobbá, érdekesebbé tenni saját, vagy mások ötleteit egyre szélesebb palettát létrehozva. (ötlet hajtatás)

 

Ötlet kiértékelése (pár napig) a közösségi like módszer szerint minősítheti mindenki az ötleteket és nem csak a sajátodat (ötlet metszés, formázás).

 

Komment tétel más ötletére, vagy saját ötletre jött komment megválaszolás már az ötletek cizellálása újra át- és átgondolása. (ötlet érettség ellenőrzés)

 

Eredmények összesített újra megtekintése / kb. 3 nap múlva/ (ötlet betakarítás)

 

Mottó:
A kishitű ember kritizál, mely elvakítja, a nyertes elemez és felnyitja a szemét a megoldásokra.

 

Jelszó:

A fejlődéshez először fel kell borítanunk az egyensúlyt és szakítani kell a megszokottal.
Jó példa erre, ahogy megtanulunk járni.

 

 

 

 

 

Kategória: Informatika, Oktatás, Személyiség | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Időjárási napló adatok

Külső építési munkák kivitelezése során a hatóságok számára dokumentálni kell,
hogy az alkalmazott technológia bekövetkezett időjárási viszonyok,
mellet a célnak megfelelően végrehajtva (nem volt a kötési időszakban nagyobb fagy ..).

 

 

Bizonyos építmények, épületek hatékony működéséhez ismerni kell a térség éghajlati
és időjárási viszonyainak domináns szélírány szélerő adatokat is.

 

 

A mezőgazdaságban is nagyon fontos a minőséget befolyásoló időjárási viszonyainak detektálása.
Az előforduló meleg, szárazság, vagy csapadékos időszakok,
a hirtelen jelentkező fagy előfordulásainak rögzítésére is szükség lehet (kár detektállás).
Ezen időjárás adatok hatással vannak kijuttatásra kerülő védekező, vagy tápanyagok menyiségére, amelyet a minőség bizonyítására szintén detektálni kell.

 

A meteorológiai előrejelzéseket legtöbbször a fagy elleni védekezésre
és az öntözés idejének, illetve szükségességének meghatározására használják.
A korszerű minősítő rendszerekben már arra is szükségvan, hogy tényszerüen
milyen hömérsékletek fordultak elő, mennyi ideig és hányszor fordult elő
és milyen technológiák kerültek bevetésre.
Természetesen akár minden borászat vagy gyümölcs kertészet csinálhat maga,
ilyen auditáló rendszert a saját területére, de egy független, komplex,
teljes lefedettségű rendszer jobban megfelel erre a célra.
Mikk kellenének ehez?
– telpülés szintű vagy részletesebb
– óra szintű vagy részletesebb
– hőmérséklet, szélerő, szélírány, csapadék, fényerő menyiség mérési érték

 

 

Ezek az adatok nagyváros szinten rendelkezésre állnak jelenleg is.

 

Milyen időjárási előjelzési adatokat találunk jelenleg:

2005-től napi bontásban a főtény adatok napi sarokszámai: http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/napijelentes/index.php?ful=front

 

Egyéb időjárás előrejelzési térképek:
http://www.weather.com/weather/today/l/47.46,19.06?lat=47.46&lon=19.06&locale=en_US&temp=c

http://www.accuweather.com/hu/hu/budapest/187423/daily-weather-forecast/187423

http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki/map/fin13

http://hu.euronews.com/weather/europe/hungary/budapest/

http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/

http://koponyeg.hu/t/Budapest

https://www.idokep.hu/elorejelzes

http://freemeteo.hu/idojaras/budapest/7-nap/lista/?gid=3054643&language=hungarian&country=hungary

http://www.eumet.hu/

http://www.idojaras.hu/idojarasmost

http://www.metnet.hu/?m=rovidtavu

http://esotanc.hu/

http://www.farmit.hu/weather-service/03_forecast/16_forecastmeteograms

http://www.meteoplaza.info/

 

Saját időjárás térkép : link

 

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , , | Hozzászólás most!

Jó vállalkozás kialakítása

Az aki nagy gondossággal jár el a problémák valós igények feltárásában,  a megoldás kidolgozásában, alternatíva bemutatásában és a kivitelezésben,  az rendszeres jó teljesítéssel ügyfeleket szerez, tart meg.

 

Ügyfél piacra lépése, fókuszunkba kerülése:

Valamilyen változás következik be az ügyél eddigi életében.
A változás ügyfélre gyakorolt hatása kedvezőtlen.
Ez az egyensúlyvesztés, egyre kellemetlenné válik számára.
A kellemetlenség egy megoldandó problémává válik.
A probléma feszítő ereje megoldást követel.
A probléma megoldására az ügyél igényt, szükséglelet fogalmaz meg.
(ez nem biztos, hogy minden esetben pontos, …)
Az igénye megoldására lehetőséget, alternatívákat keres.
Elkezdi keresni a lehetőséget, amely kielégíti igényét.
A fellelt megoldási alternatívák közül kiválasztja a legmegfelelőbbet.
Elindul az igényelt megoldási folyamat.
Az igény kielégítésre kerül, a kellemetlenség megszűnik (nem biztos, lehet, hogy egy másik probléma kerül a felszínre, ..)
Visszaáll egy másik egyensúlyi helyzetbe az ügyfél.
Megoldódik a probléma (nincs feszültség a jelen helyzet és elfogadható helyzet között).

 

Összefüggések, amelyekre fel kell készülni:

– Igény és probléma hibás kapcsolatban áll:
Az ügyfél igényt vissza kell vezetni a problémához, mert nem biztos, hogy az ügyfél jól és teljes körűen fogalmazta meg számunkra és az igényt és így kielégítése nem oldja meg a problémáját.
(csalódott lesz bennünk bármilyen kiváló megoldást adtunk az ő általa megfogalmazott igényre)

Az ilyen igény, probléma kiinduló visszaellenőrzésnél kiderülhet jó és rossz összefüggés is, de mindenképpen az ügyfél tegye meg a pontosított döntést, hogy mi az igénye,
amely megoldására megbízz bennünket.

Megoldás elkezdése előtt alaposan térképezzük fel az összes lehetőséget, alternatívákat,
hogy a legjobb általunk nyújtható megoldást szolgáltassuk.

 

 

– Jó kommunikáció fontossága :
(az ügyfél nem biztos, hogy szakember, lehet laikusan gondolkozva máshogy,
egyszerűbben képzeli a megoldást)
A felkészültségünk, tudásunk, szakértelmünk, referenciáink mellet, nagyon fontos az ügyféllel történő jó kommunikáció.
Ügyfél kommunikációnál mindig az egyszerűségre és közérthetőségre kell törekedni.
A szakmai specifikumokba csak olyan mértékbe szabad menni, amit még az ügyfél megért és feltétlenül fontos hogy tudjon róla döntésében fel tudja használni.
El kell ismételni, hogy az igényét hogyan fogjuk kielégíteni.
Megoldási folyamat felvázolása és megerősítés kérés az ügyféltől, hogy ő is így gondolja.
Pontosító kérdések feltétele és megválaszolása nagyon fontos lehet.
Nem megfelelő kommunikációval az ügyfél úgy érzi, hogy nem ő hozza meg a döntést
és mi csak felesleges költségekbe kergetjük csekély igénye megoldása során.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ügyfél elbagatellizálja,
vagy felnagyítja, sok-sok részlettel kiszínezi a igényét saját meggyőződése szerint.
Az ilyen képlékenyé váló igény halmazt újra zárt kezelhető mederbe kell terelni.
Előnyös ilyenkor kiemelni, probléma-igény összefüggéseket és jelezni,
hogy az adott problémára – ami adott esetben az övé – milyen megoldásokat tudunk adni.
Össze kell foglalnunk megoldási alternatívánk milyen viszonyban állnak
az általa megfogalmazott igénnyel.
A megoldás kiválasztására a döntését, minden eszközzel, információval támogatnunk kell.

 
– Felkészültségünk ne csak szakmai legyen:
Globális rálátás miatt, jól kell ismernünk az adott iparágat, az ágazatot, a célpiacot
és azon belül azokat a problémákat, amelyek igényeket generálnak, generálhatnak.

 

 

– Szolgáltatás utógondozásának fontossága:
Aktivitások a passzivitás helyett kihasználjuk, hogy minden terméknek szolgáltatásnak és terméknek van ‘kihordási’ ideje.
(amikortól a megújítás szóba kerülhet).
Garancia vállalással munkánk minőségének hangsúlyozását is automatikusan elvégezhetjük.
Ezeket tényezőket előnyösen kihasználhatjuk saját ügyfélkörünk,
célirányos ciklikus, udvarias megkérdezésével, elő ajánlatok tételével.

 

 

– A kapcsolt szolgáltatások előnyének kiaknázása
Ha van ilyen lehetőség akkor mindenképpen éljünk vele.
Második és további szolgáltatásunk automatikus referenciával rendelkezik a legelő által.

 

 

– Folyamatban gondolkozás a szolgáltatásnyújtás során
Elemi tevékenységekre bontás be és kilépő pontokkal (ember, idő, anyag, feltétel, kimenet)
Elágazási, belépési, kilépési, mérési pontok, feltételek, minőség ellenőrzés
Belső kommunikáció, dokumentáltság, feltételek, eredmények, hatások, motivációk, ..
visszakereshető, elemezhető, javítási lehetőségek keresése
Reklamáció kezelés, garancia követés, búnusz kezelés
Folyamat javítás, minősítő és engedélyezési rendszerek
Ütemezők, automatizmusok, visszacsatolások, értékelők

 
– A szolgáltatásunk nyilvános definíciói közzététele (minél szélesebb körben)
Milyen problémákat tudunk megoldani?
Hogyan oldjuk meg a problémákat? (technikák, technológiák, szakemberek, standardok)
Mitől jobb a megoldásunk másokénál? (gyors, minősített, garancia, standardok, automatizmusok, optimalizált lépések, ..)
Felmerülő igény fajtái velünk szemben? (meglévő, felismert, teremtett, …)
Milyen referenciákkal rendelkezünk? (nyilvános megoldások bemutatása)
Milyen a probléma megoldási folyamatunk? (azonosítás, felmérés, ajánlattétel, felvonulás, probléma megoldás, levonulás, …)

 

 

Kategória: Oktatás, Személyiség | Címke: , | Hozzászólás most!

Jó a mindennapokban

Lehet, hogy kevés a mindennapokban a jó,
de ha tudatosítjuk és tudatosítva éljük meg,
akkor többnek hat és a boldogságunkan még jobban növeli.
Ha nem csak ‘bedobjuk’ az ebédünket,
ha nem kiváncsi felfedezőként keressük az izek és aromák finom harmoniáját,
hangsulyos és elnyomott komponensek egységét.
Gondolat próbákkal keverünk hozzá hagyományos és meglepő alapanyagokat,
így törekedünk az esetleges hibák tökéletesítésére.
Ha minden körülmények között, folyton a szépet és a jót keressük,
akkor azt mindíg mentaláljuk bármilyen kicsi legyen is az,
egyre csak növeli a saját jó közérérzetönket, hangulatunkat.
Része vagyunk a természetnek, ez az otthonunk és aki mindíg otthon érezi magát,
az biztonságban van nem kell félnie és aggodnia.
Ha nincs semmi jó ami velünk történne, akkor képzeletünkel teremthetünk
olyan pozitív élmnyeket, amelyek a napi egyenleget pizítivvá tehetik
és törekedjünk is arra, hogy a napi zárszámadáskor mindíg az jöjjön ki:
ez is egy jó napvolt.
Mindenhez lehet célt hozzá rendelni, (legyen ez bármely csekély feladat)
és a cél elérését sikernek tudatosítva a napi pozitív,
negatív egyensulyunk pozítiv tartományba tartására.
Ha rendszeres ez a hozzállás akkor számolgatás nélkül is,
mindíg mindennap sikeresek leszük és ez képes visszahatva ránk,
optimistává formálni magunkat.
Legyél felkészült, ha valamit már nem tudsz kivédeni (megszüntetni),
akkor azt keresd hogyan tudod rossz hatását minimalizálni (hatását módosítani),
keresd, hogyan tudod megelőzni (kivédeni), ha esetleg megint bekövetkezne.
Ha csak a jóra figyelsz, csak a jót veszed észre,
a jó áramlik tudatodon keresztűl beléd és teljesen feltölt jóval.
Egész életed jóvá vállik.
A rossz dolgok folyamatosan rángatják figyelmedet,
hogy belédhatoljanak és szétrágják világodat.

Kategória: Oktatás | Címke: , , | Hozzászólás most!

Egy hatékony tanulás módszer a szuggesztioval

A tudatos autoszuggesztió tulajdonképpen az irányított képzelőerő hatása az ember
testi és lelki állapotára, folyamatra.

 

Arra nevelnie önmagát, hogy higgyen annak megvalósulásában, amit el akar érni.
‘Csak azokat a célokat érheted el az életben, amelyeket ki is tűztél magad elé.’

 
— Alvás közbeni önszugesztio előkészítő fázis:
Aludj nyugodtan tovább, aludj egyre mélyebben és pihentetően,
de hallgass minden szóra, amit mondok neked.
Teljesíteni fogod e szavak következményét, a magad javára.
Valahányszor hozzád fogok beszélni amíg te alszol, annál mélyebben és jobban fogsz aludni.

 

— Általános énkép javítási példa mondatok:
Minden nappal, minden szempontból, mindig egyre jobban és jobban vagyok.
Minden reggel egyre frissebbnek, egészségesebbnek érzem magam, és valóban napról napra egyre egészségesebb vagyok.
Egyre jobban látok.
Egyre jobban hallok.
Kitűnően érzem magam;
Egyre több vidám gondolatom támad.
Boldognak és elégedettnek érzem magam.
Semmi sem tudja elvenni jókedvemet.
A legjobb úton vagyok annak érdekében, hogy a legboldogabb ember legyek e pompás világon.
Az élet nagyszerű!
Ezután biztosan minden sokkal nagyszerűbb lesz.
Türelmes vagyok!
Nehézségeim fokozatosan elmúlnak, majd teljesen megszűnnek.
Azt hiszem, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember a földön.
Örömmel és szeretettel lélegzem.
Egy üvegfal vesz körül, és a rossz számára elérhetetlen vagyok.
Örömmel beszélek másokhoz, szeretettel fejezem ki gondolataimat
Az én jövőm a harmonikus teljes élet, az én jelenem a csodálatos gyógyulás
Minden reggel egyre frissebbnek, egészségesebbnek érzem magam, és valóban napról napra egyre egészségesebb vagyok.

 

— Célirányos javítást beindító szuggesztiós mondatok:
Számomra könnyű tanulási kötelezettségem teljesítése, és egyáltalán nem megerőltető,
hogy csak annyi erőt adok ki magamból, amennyi feltétlenül szükséges, és ez megóv a kimerüléstől.
Könnyen felfogom a lényeget, hamar megtalálom az összefüggéseket a tanultakban.
Ma is sok érdekes új információt sajátítok el az iskolában, minden nappal okosabbnak érzem magamat.

 

— Feltételes szuggesztiós mondatok :
Ha mindenap 3 órát tanulok, akkor sokkal okosabb leszek.
Ha órán odafigyelek, akkor sokkal kevesebb idő is elég az otthoni tanulásra.
Ha hazafelé közlekedés során átismétlem mit tanultam, akkor sokkal hamarabb megtanulok mindent.

 

 

— Javaslat (cél androidos alakalmazással):
ébresztés, ütemezés
előkészítő modatok
éjszakai szuggesztiók (általános, célírányos, feltételes
záró mondatok

 

— Szabály:
egyszere max öt mondás legyen a tréningben

 

Források:

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma
Anthony De Mello: Ébredj tudatára

 

Kategória: Más, Oktatás | Címke: , | Hozzászólás most!