Android programozási trükkök, javaslatok (nem csak eclipse) 2.

Java programnyelv:

/// hibás
if(ertek == “mierdekel”) { …
}
/// helyes
if (ertek.equals(“mierdekel”)) { …
}

 

 

ADT (Android Developer Tools) Android fejlesztői környezet

 

ADB (Android Debug Bridge) Andriod hiba kezelő használata ( sdkplatform-toolsadb.exe /WIN/ )

Adat, program fel/letöltés mobil/emulátor || $ adb install mierdekel.apk
Parancsok futtatása mobil/emulátor            || $ adb shell cat /system/etc/hosts
Process activity leállítás, újraindítás             || $ adb shell am start -n hu.mierdekel/.vnyn
Rendszer LOG, DEBUG olvasása, elérése    || $ adb shell dmesg

 

Tesztelő robot/majom használata : 

$ adb shell monkey -p hu.mierdekel.vnyn -p hu.mierdekel.vnyn2 500

 

(Shell módból kilépés : Ctrl+D vagy exit parancs)

 

ADB leállítása, elindítása:

$ adb kill-server
$ adb start-server

 

 

Elérhető parancsok listája:
$ adb -help

Továbbiak:
https://mierdekel.hu/blog/2014/01/mobil-fejlesztes-mobil-program-mint-termek/

Android emulátor használat:

Gyorsabb indítás (animáció kikapcsolása : adtsdktoolsemulator indítással)
$ emulator -avd mie_opengl -gpu on -no-boot-anim
(az mie_opengl egy mie_opengl.ini fájl amit az emulátorként már felvett eszköz értékeit tartalmazza)

Emulátor parancsok:

 • Ctrl-F11 és Ctrl-F12: elfordítás álló és fekvő helyzet között
 • Alt+Enter :váltás teljes képernyős és normál megjeelnítés között
 • Home        : Android Home
 • F2              : Menü
 • Esc             : Visszalépés
 • Ctrl-F8      : Mobil hálózat használat ki/be

 

AVD (Android Virtual Device)használata, parancsok:

Eszköz létrehozása parancs ablakból:
android create avd -n ToolsAvd -t 5 –skin WVGA800

LINT  az android kód ill. hiba ellenőrző (adtsdktoolslint indítása)

$ lint –list ///// $ lint ./ToolsDemo

Eclipseben : Android Tools › Run Lint és olvashatóak a javaslatok, hibák

 

Az Eclipse használata :

 

 • Window › Show View › Other › Android  || Megjelenítési mód kiválasztása
 • Ctrl+Shift+F : Forráskódok automatikus jól formázottá tétele
 • Alt+Ctrl+L    : Újra formázása a forráskódnak
 • Ctrl+R           : Futtatás
 • Ctrl+D           : Debug, hibakereséses futtatás
 • Alt+Shift+A : Android kezdő gomb
 • Ctrl+B          : definicióra lép
 • Ctrl+F          : keresés
 • Ctrl+R          : csere
 • Ctrl+N          : új kompones (kiválasztható)
 • Alt+Enter    : Típ, javaslat mutatása
 • Ctrl +N       :  Átvezetéseket is képes megtenni Getter és Setter generálásnál is használható

 

LOGCAT jel, szint és prioritás:

 • V   Verbose (lázható)                     1 (gyenge)
 • D   Debug                                         2
 • I    Info                                             3
 • W   Warning                                    4
 • E   Error                                          5
 • F   Fatal                                           6
 • S   Silent (Nem látható)                7  (erős)

Refactor menü használata

Refactor → Android → Extract /// erőforrás fájlok hivatkozással együtt átnevezése

Shift+F6     :  erőforrás fájlok hivatkozással együtt átnevezése

Ctrl+T        : Kurzor utáni területen a hivatkozás változást átvezeti(lecseréli)

 

 Ikonok:

36×36 pixel méretben png formátumban mentés : /res/drawable-ldpi könyvtárba.
48×48 pixel méretben png formátumban mentés : /res/drawable-mdpi könyvtárba.
72×72 pixel méretben png formátumban mentés : /res/drawable-hdpi könyvtárba.

 

Proguard forráskód védelem:

AndroidManifest.xml  bejegyzés az a aktíválláshoz

 •  proguard.config=${sdk.dir}/tools/proguard/proguard-android.txt:
 • proguard-project.txt

 

Vezérlő fájl tartalma (minta):

-optimizationpasses 5
-dontusemixedcaseclassnames
-dontskipnonpubliclibraryclasses
-dontpreverify
-verbose
-optimizations !code/simplification/arithmetic,!field/*,!class/merging/*

-keep public class * extends android.app.Activity

-keepclasseswithmembernames class * {
native <methods>;
}

 

#Keep enums
-keepclassmembers enum * {
public static **[] values();
public static ** valueOf(java.lang.String);
}
 

-keepclassmembers public class * extends android.view.View {
void set*(***);
*** get*();
}
#Keep the R
-keepclassmembers class **.R$* {
public static <fields>;
}

 

 

Más külső jar fájl használata/átvétele :

 

 • Alkönyvtár létrehozása : Eclipse project munkaterületén ‘libs’ létrehozása (ha nincs) azon  belül a a ‘gson’ könyvtár létrehozása
 • A ‘gson’ könyvtárba gson.jar bemásolása
 • A projecten állva helyi menüből a ‘project properties’ kiválasztása

a ‘Java Build Path’ -> ‘Library’ tabterületen a gson.jar elérésének megadása.
‘order/export’ tabterületen kipipálása a gson.jar -nak

 

Program modul/Activity indítás visszalépés vezérlése

1. Az ‘AndroidManifest.xml’ <activity> attribútumai meghatározzák, hogy az elinduló/új Activity hogyan viselkedjen a többihez képest:

 • taskAffinity: eldönti, melyik taskhoz tartozik;
 • launchMode: indítási mód (mindig új példány, előző használata stb.);
 • allowTaskReparenting: új taskhoz kerül át;
 • clearTaskOnLaunch: minden Activityt töröl a taskból;
 • alwaysRetainTaskState: eldönti, hogy a rendszer kezelje-e a task állapotát;
 • finishOnTaskLaunch: le kell-e állítani az Activityt ha a felhasználó kilép a taskból

 

2.  Az activity indítás // startActivity()
paraméter zászlók :
FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK,
FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP,
FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP.

 

 

 

A bejegyzés kategóriája: Informatika, Oktatás
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.