Android programozási trükkök, javaslatok 3.

— Direkt email küldés
Uri uri = Uri.pase(“mierdekel@mierdekel.hu”);
Intent myActivity2= new Intent(Intent.ACTION_SENDTO,uri);
MyActivity2(putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT,”Levél tárgya”);
MyActivity2(putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,”Levél üzenet szöveg része, tartalma.”);
startActivity(myActivity2);
—————– Hasznos ADB műveletek
adb shell
#ls -R /data/data/*/databases /// rekurziv listázással az sqlite adatfilek megjelenítése

 

—- sqlite db fájl helye a mobilon :   /data/data/<package name>/databases

 

—- sqlite műveletek
sqlite3 /data/data/hu.mierdekel.android.vnyn/databases/mie_db.db
sqlite>.tables /// táblák listázása
sqlite>.exit /// kilépés sqlite programból

 

—- outer join SQL szintektika
select * from tabla1 t1 left outer join tabla2 t2
on t1.mezo1 = t2.mezo1
where t1.mezo5 = ‘ez kell’

 

—- Adatbázis (file) kimentése PC-re
adb pull /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts.db
c:/somelocaldir/contacts.db

 

—- sqlite db kiolvasási ciklusok

if (cur.moveToFirst() == false)
{

//nincs eredmény
return;
}

 

1.

while(cur.moveToNext())

{

//van eredemény és azon végig lépkedés
}

2.

for(cur.moveToFirst();!cur.isAfterLast();cur.moveToNext())
{

//van eredemény és azon végig lépkedés
}

 

 

—- Szöveg és icon a gombon
<button android:id=”@+id/gomb_id”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_width=”wrap_content”
android:text=”Szoveg”
android:drawabletop=”@drawable/kep”>
android:drawableLeft
</button>
<!– android:drawableLeft |android:drawableRight | android:drawableBottom | android:drawableTop –>

———– Kép gomb xml leírása
<ImageButton
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:src=”@drawable/button_icon”

/>

 

———- Gomb klikkelési esemény hozzárendelése 

— xml
<Button
android:id=”@+id/gomb_muvelet_01″
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”Csinálj”
android:onClick=”gomb_muvelet”
style=”?android:attr/borderlessButtonStyle” />

— java 1 (xml-ben előre deffiniált kezelő hívatkozás használata)
public void sendMessage(View view) {
//Csináld ezt ha click-kelnek 1.
}

— java 2 (program futás során létrehozott gomb eseménykezelő hozzárandelése /késői kötés/)
Button button = (Button) findViewById(R.id.gomb_muvelet_01);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
//Csináld ezt ha click-kelnek 2.
}
});

 

—— A tabfüles felület megjelenítés tipusai

— 1. az egyes nézetek (Views) között váltogathassunk ugyan azon a tevékenységen (Activity) belül,
— 2. teljesen különböző tevékenységek (Activity) között váltogassunk.
—Pl. java:
public class NewsPage extends TabActivity{

TabHost t_host = (TabHost) findViewById(R.id.tabhost);
t_host.setup();

TabSpec t_host_Spec = host.newTabSpec(“Tab Első”)
.setIndicator(“Top 10”, tabIcon)
.setContent(intent_top10);
host.addTab(t_host_Spec);
—— Gombok mint visszajelzési lehetőség (jelzi, hogy ő az aktív/ö működik)
<selector>
<!– Mikor kiválasztott / működő –>
<item android:drawable=”@drawable/some_icon_selected”
android:state_selected=”true” />
<!– Mikor nincs kiválasztva / NEM működik –>
<item android:drawable=”@drawable/some_icon_normal” />
</selector>

 

 

———-Beviteli mezők háttérdizájn képének beállítása
—-xml
android:background=”@drawable/mie_mezo”

—- java
mierdekelTextView.setBackgroundResource(R.drawable.mie_mezo);

 

A bejegyzés kategóriája: Egyéb, Informatika, Oktatás
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.