C# programozás alapjai

rem -> A C# programok .NET futásidelyű környzete a CLR rendszer.
rem Itt futtathatóak, úgynevezet IL fájlok, mely tartalmazza a kezelt/maneged kódot 
rem és ennek fájl kiterjesztése már exe
rem -> Hól találom .NET -et és a c# fordítot (vagy fordítókat)?
dir /s %WINDIR%\Microsoft.NET\CSC.EXE
rem -> Hogyan hozzak létre fejlesztői mini környezetet?
cd %HOMEPATH% // saját alap lünyvtárunkba lépés a gépen
mkdir miedemo // fejlesztői, teszt munka könyvtár létrehozása
cd miedemo // könyvtárba lépés, használatba vétel
rem -----------------------------------------
rem : clr futtató környezet beállítás
c:
cd c:\Users\kecskemetilajos\Documents\WORK\sj\"
rem dir
rem pause 
rem -----------------------------------------
rem -> fordítás 1.
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe Hello.cs 
rem -> futtatás 1.
Hello.exe
rem -----------------------------------------
rem -> fordítás 2.
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe MieForm.cs
rem -> futtatás 2.
Hello.exe
pause
rem -----------------------------------------
Rem lefordultó kód vezérlése és kód futtatása .NET -ben
rem -> fordítás 3.
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe /t:winexe MieForm.cs
rem -> futtatás 3.
MieForm.exe
rem -----------------------------------------
rem Egy pár egyebb kapcsoló
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe -nologo MieForm.cs
rem -----------------------------------------
pause
rem -----------------------------------------
rem rsp (Response fájl) használata
rem -> rsp fálj tartalma
/target:exe
/out:Hello.exe
/nologo
Hello.css Hello2.css Hello3.css
rem -----------------------------------------
rem -> fordítás 4.
CSC @hello.rsp
rem -> futtatás 4.
Hello.exe
pause
rem -----------------------------------------
exit
rem -----------------------------------------

 

Rem -> Dokumentációs megjegyzés (különleges hámtört vonallal jelzet megjegyzés,
rem melyet xml stílusú kód tagok követnek) 
 /// <summary>
 /// A program fő belépési pontja
 /// </summary>
 
rem fordítás és XML dokumentálás (ekkor egy xml file is keletkezik az exe mellet)
 csc /doc:xmlfile mieapp.csc

 

Rövidítések
OOP : Objektum orientált programozás
CTS : közös tipus rendszer
BCL : .NET alaposztály könyvtár

  • osztály : egy késöbb készítendő elem meghatározása (váza, leírása)
    objektum: az osztáyl meghatározás szerint legyártott elem, példány
    A kettejük viszonyát sütemény és sütőforma kapcsolattal szemléltethetjük

További info : Link

További minták

-------- 1.
using System; 
namespace ConsoleApplication1
{
 /// <summary>
 /// Az osztály összefoglalása.
 /// </summary>
 class Class1
 {
 /// <summary>
 /// A program fő belépési pontja
 /// </summary>
 [STAThread]
 static void Main(string[] args)
 {
 // Megjegyzés
 // Ez lesz az alkalmazás fő programja
 // Kapcsos zárójelek közzé zárva
 
 
 }
 }
}
 
//---------------2. 
using System;
 
namespace ConsoleApplication3
{
 /// <summary>
 ///
 /// </summary>
 class Class1
 {
 /// <summary>
 ///
 /// </summary>
 [STAThread]
 static void Main()
 {
 Console.WriteLine ("Kérlek válassz a menüből!");
//kíratás a képernyőre
 Console.WriteLine ("1-es io műveletek, 2-es ciklusok, karakter formázással!");
 string adat=Console.ReadLine();
 if(adat=="1") //elágazás struktúra
 {
 io(); //egy eljárás meghívása a nevével
 }
 else //különben ága
 {
 if (adat=="2") //a 'hamis' ágban beágyazva egy elágazás
 {
 ciklus();
 }
 else
 {
 Console.WriteLine ("Más számot választottál!");
 Main(); // még a Main függvényt is meg lehet hívni
 }
 
 }
 
 Console.ReadLine(); //várunk egy billentyű leütésre
 //ez azért kell, hogy a konzol ne záródjon be tulajdonképpen és élvezni tudjuk a programunk futásának eredményét
 }
 static void io() //definiálunk egy típus nélküli -void- eljárást
 { //a program részlet bemutatja a különböző formázási lehetőségeket a teljesség igénye nélkül
 Console.WriteLine("Az 1-es számot választottad!");
 Console.WriteLine("A karakter formázások lesznek a téma!");
 string value1 = "Ez"; //string tipusú változó deklarációja értékadással
 string value2 = "egy teszt";
 string value3 = "szöveg";
 
 Console.WriteLine("{0}- {1}- {2}", value1,value2,value3);// <-- formátum string string. <-- a felvett értékek
 Console.WriteLine("oszlopos elrendezés"); 
 Console.WriteLine("{0,-10} {1,10} {2,20}", value1,value2,value3); 
 Console.WriteLine("{0,-10} {1,-10} {2,20}", "másik","teszt","szöveg");
 
 Console.WriteLine("számformátumok");
 double szam = 1; //adott egy szám
 string eredm = string.Format("A szám százalékban= {0:0.0%}",szam); //%-os számformátum format függvénnyel
 Console.WriteLine(eredm); //gyakorlatilag string formázás történik
 eredm = string.Format("A szám soktizedes alakban= {0:0000.000}",szam);
 Console.WriteLine(eredm);
 
 Console.WriteLine("dátum formátumok");
 DateTime time = DateTime.Now; // aktuális idő
 string formátum = "yyyy.MM.dd. HH:mm "; // magyar dátum formátum beállítása
 Console.WriteLine(time.ToString(formátum));
 formátum = "HH:mm "; // óra perc kijelzés
 Console.WriteLine(time.ToString(formátum));
 DateTime now = DateTime.Now;
 Console.WriteLine(now.ToString("d")); //rendszeridő rendszerben tárolt formátumban történő kiírása
 Console.WriteLine("Viszlát!");
 
 }
 static void ciklus() //ciklusok bemutatása ezen eljáráson belül
 {
 int i;
 Console.WriteLine("A 2-es számot választottad!");
 Console.WriteLine("A ciklusok lesz a téma!");
 Console.WriteLine ("Kérlek válassz a menüből!");
 Console.WriteLine ("1-es iterációs, 2-es elöltesztelő, 3-mas hátultesztelő ciklus!");
 string adat=Console.ReadLine(); //adat változó definíciója. Közben beolvasás billentyűzetről
 switch(adat) //többszintű elágazás
 { 
 case "1": 
 for (i=1; i<10; i++) //iterációs ciklus más néven for ciklus
 {
 Console.WriteLine("Ez a ciklusmag!!!"); //kiírom a mi a ciklusmagban van
 }
 
 
 goto case "ki"; 
 case "2": 
 i=0;
 while (i<20) //elöl tesztelő ciklus
 {
 Console.WriteLine("Ez a ciklusmag!!!"); 
 i++; //vezérlő kifejezés i=i+1 értékadással azonos
 }
 goto case "ki"; 
 case "3": 
 i=0;
 do // hátul tesztelő ciklus
 {
 Console.WriteLine("Ez a ciklusmag!!!");
 i++;
 
 } while (i<30); // feltétel vizsgálat a ciklus magja után történik
 goto case "ki"; 
 case "ki":
 Console.WriteLine ("Kilépés:k, új opció választás:u");
 adat=Console.ReadLine();
 while(adat!="k" & adat!="u" )
 {
 Console.WriteLine ("Kilépés:k, új opció választás:u");
 adat=Console.ReadLine();
 }
 if (adat=="k") // az elágazásban az == operátor a logikai egyezőséget (nem matematikai) fejezi ki
 {
 Console.WriteLine ("viszlát!");
 }
 else
 {
 ciklus();
 }
 break;
 default: 
 Console.WriteLine("Válassz máskor helyes számot!");
 goto case "ki"; 
 }
 
 }
 
 }
}

 

A bejegyzés kategóriája: Egyéb, Informatika, Oktatás
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.