A tanulás és szuggesztió

A tanulásban és különösen felnőtt tanulás folyamatában fontos szerepet tölthet a tanulásra ráhangolódás.

A tanulás megkezdése előtt a tananyag, téma, fontosságának átgondolása
és az érdeklődésünk felkeltése az anyag iránt.

Hatás mechanizmus:
Ami érdekel és és megismerése célként azonosul bennünk azt eredménysebben, hatékonyabban elsajátítsuk.
Az ismeret ‘belapátolása’ nem igényel látszólag semmit, de hogy megfelelő mélységben megtapadjon, felidézhető saját tudássá váljon szükséges, hogy kiemelődjön a rengeteg más bekerülő napi információtól.
– A legfontosabb kiemelési kategória az érdeklődéssel fókuszba emelés. (érdekesség jelző)
– A másik fontos tényező az érzelmi kötödés. (fontosság jelző)
– A tudás elsajátítás harmadik a meglévő tudással integrálás (kapcsolhatóság jelző)

 

– Ami érdekel azt könnyebben és hosszabban megtudom jegyezni és könnyebben felidézem (bonyolultságtól függetlenül).
Fontos meccsen melyik gól hogyan esett, külön magolás nélkül, akár évek múlva is helyesen az infó megvan.

 

– Egy erős érzelmi kötödéssel beadott információ sokkal jobban bevésődik.
Gyerek születés, betegsége, első cselekedetei, külön magolás nélkül, akár évek múlva is helyesen az infó megvan.

 

Felhasználási lehetőség alapja:
Az érdeklődés az mesterségesen is felkelthető, fenntartható, ugyan úgy mint a fontosság érzelmi töltés szituáció azonosulással elérhető.

 

Módszerek:
Ellazulási, relaxációs technikák a tanulásra átváltás előtt és közben.
Szuggesztív és autószuggesztív ráhangolódás a tanulásra
a tudat mellet az érzelem a hit is a tanulási folyamat segítésének folyamatába állítása.

 

Fontos még az önbizalom (önmagunkba fektetett hit) folyamatos fejlesztése.

 

 

Szuggesztió jelentése : a személy tudatának, viselkedésének befolyásolása valamely pszichikai ráhatással.

 

„A szuggesztió olyan esemény, amely során egy gondolat bejut és elfogadtatik az elmében/tudatban”  =>  Bernheim, 1892

„Bármi tekinthető szuggesztiónak, ami olyan gondolatokat ébreszt, amelyek jelentősen módosítják a már meglevő gondolatokat, röviden: bármi, ami befolyásolja a gondolatáramlást.”  =>  Parish, idézi Hirschlaff, 1905

 

„Egy gondolat, amely intenzitása révén ösztönökhöz hasonló szükségszerűséggel tör önmaga megvalósítására”  => Bergmann, 1894

 

„Olyan gondolat, ami különféle módon ébred bennünk a külvilági események hatására, és ezzel a további gondolati folyamatok kiindulópontja lesz.” => Stoll, 1904

„A szuggesztió annak a képességnek a kihasználása, hogy az alany képes az általa elfogadott gondolatokat tettekké alakítani.”  => Bérillon, 1989

 

 

Néhány kapcsolódó fogalom:

Képzelet (imagináció) alatt az embernek azt a képességét értjük, mellyel képes szituációkat, folyamatokat, tárgyakat, személyeket és ezek interakcióit élményszerűen megjeleníteni, vagy ezeket egy belső képbe, élménybe sűrítve átélni, kifejezni.

Az imagináció alapja lehet valós, reális élmény, fantázia vagy belső folyamatok által átalakított gondolat, érzékszervi képzet, melyekből ugyanolyan vagy más érzékszervi élmény, vagy szimbolikus „sűrítés” jön létre.
A szuggesztió olyan külső személytől (gyakran terapeutától) érkező, verbális instrukció, ajánlás melynek teljesülési valószínűsége, ( az érintett személyben hatás, változás létrehozása) a szokásosnál jóval nagyobb.

 

A képzelet fontos dolog, még őseink először próbálták meg elképzelni, és a barlang falára modellezni a vadászatot asiker érdekében.

 

 

A képzelőerő viszont fontos eszköze a boldogulásunknak is.
Amikor meg akarunk valósítani valamit, amit elképzeltünk, akkor jó eséllyel akadályokba fogunk ütközni. Minél nagyobb az eltérés az aktuális valóság és az elképzelésed között,
annál nagyobbak lesznek az akadályok.

És itt kap szerepet a képzelőerő.
Minél szilárdabbá, részlet dúsabbá tudjuk tenni az elképzeléseinket, annál jobbak az esélyeink, hogy legyőzzük az akadályokat (megoldásokat is beleképzelve), hogy átformáljuk a valóságot olyanra, amilyennek elképzeljük (megálmodtuk).

 

A szuggesztibilitás: a személynek az a képessége, amely szerint kritika nélkül végre tudja hajtani a szuggerált tevékenységet (tartalmakat) anélkül, hogy logikai folyamatai a válaszadásban részt vennének.

 

 

A reklám is egy típusú autoszuggesztió hasonló jellemzőkkel.
A reklám csökkentése következtében azonnal visszaesés mutatkozott a vásárlásban.

 

 

Félelem : a rosszban való hít (negatívumban való hít)

Alázat : az értelem szellemnek történő akaratlagos alárendelése.

A hit : a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés
A hit mozgósítása képzelő erővel is lehetséges (nyugodt körülmények között minél élet hűbben elképzelte,
képzeletében lejátszotta a nagyon kívánt dolgot).
A mondatok állandó ismétlésével a hit fokozatosan, magától kialakul, szükségszerűn ezekkel a dolgokkal töltődik fel.
A tudatos autoszuggesztió: az irányított képzelőerő hatása az ember testi és lelki állapotára.
A tudatos önszuggesztió célja az, hogy a jónak ismert és ezért akart gondolatokat hatékonnyá tegye.
Külömbség a hogyanban :
Az önszuggesztiónál (magunknak): lassan és monoton hangon beszélni.
(idegen) szuggesztió: a mondatot gyorsan, behatóan és tömören mondhatjuk.

Az önszuggesztiónál leggyakrabban elkövetett hiba az akarati erőfeszítés, görsösség.
(mert ez negatívvá változtat mindent)
Az önszuggesztiónál fontos tényezők:
1. Az akarat és a képzelőerő konfliktusában a képzelőerő részaránya 3-4 szerese az akaratnak.
2. Ha az akarat és a képzelőerő egy irányba mutat, ( akarom és tudom ), akkor a két erő összeszorzódik.
3. A képzelőerő irányítható, fejleszthető.

Törvények:

1. Minden elképzelés, minden gondolat, ami betölt minket,
megfog valósulni, amennyiben ennek az elképzelésnek, ennek a gondolatnak a megvalósulása
emberileg lehetséges.

2. Ha az akarat és hit szemben állnak egymással, akkor
mindig és kivétel nélkül az akarat marad alul, mindig a hit győz.

3. Az átváltoztatott törekvések törvénye azt mondja ki, hogy minél inkább tudatosan kényszeríti magát az alvásra, annál idegesebb
és ingerlékenyebb lesz és nem zud elaludni.
Minél inkább akar valaki emlékezni egy elfelejtett szóra, annál kevésbé jut az az
eszébe – akkor is, ha amint mondani szokták, a nyelvén van.

4. Azonos időpontban mindig csak egy dologra tudunk gondolni,
tehát az elménkben egyszerre csak egy gondolat lehet jelen.
Ha sikerül egy betegnek fájdalma csökkentésére összpontosítania gondolatait, akkor
a fájdalom valóban csökkenni fog.
5. Alapvető szabály a szuggesztiók esetében is a helyes néven nevezés: Sohasem kezdünk mondatot a nem szócskával, mert azt elménk nem tudja befogadni.

 

Következő bejegyzésben a gyakorlat és egy mobil alkalmazással vezetem a témát tovább.

 

Források:

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma
Anthony De Mello: Ébredj tudatára

 

 

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , | Hozzászólás most!

Térképes statisztikák és alapadatok

Mit érdemes megmutatni és szemléltetni?

Földrajzi, demográfiai, sport, egészségügyi, művelődés, politikai,  mezőgazdasági, …  adatok, adat változások, események.
A térkép mint vászon, térképi objektumok mint információ kapcsolati fókuszok melyek a megértés és a helyes arányok (vizuális) megértését segítik.
A számok, értékek vizuális kapcsolatok nélkül, hamarabb el halványulnak (elfelejtődnek) és az érdekesség valamint az ‘aha, már értem’ faktor is erősödve lép fel ilyenkor.
A megfelelő vizuális támogató környezet kialakítása minden prezentációnál fontos a figyelem megragadása és fenntartása esetében figyelmet kell fordítani ezen technikák megfelelő szerepeltetésére.

Néhány link ahol érdemes szétnézni:

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , , | Hozzászólás most!

Google maps stílus szerkesztés

A téma a térkép alap réteg tulajdonságainak állításával speciálisan a Google maps stílus szerkesztés foglalkozik, mely sokkal egyszerűbb beállítási lehetőséggel használható.

Figyelem : Ez csak Google Maps hagyományos térképre működik, műholdasra, hibrídre nem.

Miről is van szó:

 • Ha tehát az út számozást jelző kis táblák színét mindenütt bordóra szeretnénk állítani.
 • Ha olyan vaktérképen szeretnénk használni amely az országhatárokat igen, de az ország nevét nem tartalmazza.
 • Ha Bibliai csapás szerűen a vizeket vérszínben szeretnénk láttatni.

Akkor a térkép rétegre felhelyezhetnénk sok-sok fedő objektumot (ikont, vonalat, területet, ..) az elvárt tulajdonsággal, vagy az alap térkép réteg megjelenítőjének megadjuk a formázást ahogy a megjelenítést kérjük és készen is vagyunk.

 

 

mie_style

Hogyan is néz ki a generált kód:

 

[
  {
    "featureType": "road.highway",
    "elementType": "geometry.fill",
    "stylers": [
      {
        "color": "#dc1c1c"
      }
    ]
  },
  {
    "featureType": "road.highway",
    "elementType": "labels.icon",
    "stylers": [
      {
        "hue": "#fffe00"
      }
    ]
  },
  {
    "featureType": "road.arterial",
    "elementType": "geometry.fill",
    "stylers": [
      {
        "visibility": "on"
      },
      {
        "color": "#aa5b5b"
      }
    ]
  },
  {
    "featureType": "road.arterial",
    "elementType": "geometry.stroke",
    "stylers": [
      {
        "hue": "#ff0046"
      },
      {
        "visibility": "on"
      }
    ]
  },
  {
    "featureType": "road.arterial",
    "elementType": "labels.icon",
    "stylers": [
      {
        "visibility": "on"
      },
      {
        "hue": "#ffdb00"
      }
    ]
  },
  {
    "featureType": "road.local",
    "elementType": "geometry.fill",
    "stylers": [
      {
        "color": "#3fd50c"
      },
      {
        "visibility": "on"
      }
    ]
  },
  {
    "featureType": "water",
    "elementType": "geometry.fill",
    "stylers": [
      {
        "visibility": "on"
      },
      {
        "color": "#e00909"
      }
    ]
  }
]

 

Minta: Google maps stílus szerkesztés

Más editor online minták:

https://snazzymaps.com/
http://software.stadtwerk.org/google_maps_colorizr/
http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html
http://googlemaps.github.io/js-samples/styledmaps/wizard/index.html

Doksi:

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapTypeStyler

 

Néhány stílus próbálgatásra:

 

[
 {
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "hue": "#ff4400"
 },
 {
 "saturation": -68
 },
 {
 "lightness": -4
 },
 {
 "gamma": 0.72
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape.man_made",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "hue": "#0077ff"
 },
 {
 "gamma": 3.1
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "stylers": [
 {
 "hue": "#00ccff"
 },
 {
 "gamma": 0.44
 },
 {
 "saturation": -33
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.park",
 "stylers": [
 {
 "hue": "#44ff00"
 },
 {
 "saturation": -23
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "elementType": "labels.text.fill",
 "stylers": [
 {
 "hue": "#007fff"
 },
 {
 "gamma": 0.77
 },
 {
 "saturation": 65
 },
 {
 "lightness": 99
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "elementType": "labels.text.stroke",
 "stylers": [
 {
 "gamma": 0.11
 },
 {
 "weight": 5.6
 },
 {
 "saturation": 99
 },
 {
 "hue": "#0091ff"
 },
 {
 "lightness": -86
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "transit.line",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "lightness": -48
 },
 {
 "hue": "#ff5e00"
 },
 {
 "gamma": 1.2
 },
 {
 "saturation": -23
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "transit",
 "elementType": "labels.text.stroke",
 "stylers": [
 {
 "saturation": -64
 },
 {
 "hue": "#ff9100"
 },
 {
 "lightness": 16
 },
 {
 "gamma": 0.47
 },
 {
 "weight": 2.7
 }
 ]
 }
]
-----------------------
[
 {
 "featureType": "landscape.man_made",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#f7f1df"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape.natural",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#d0e3b4"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape.natural.terrain",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi",
 "elementType": "labels",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.business",
 "elementType": "all",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.medical",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#fbd3da"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.park",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#bde6ab"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "geometry.stroke",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "labels",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.highway",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ffe15f"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.highway",
 "elementType": "geometry.stroke",
 "stylers": [
 {
 "color": "#efd151"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.arterial",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ffffff"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.local",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "black"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "transit.station.airport",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#cfb2db"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#a2daf2"
 }
 ]
 }
]
------------------------
[
 {
 "featureType": "administrative",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "simplified"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "labels",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "simplified"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "simplified"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "transit",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "simplified"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "simplified"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.highway",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.local",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "on"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.highway",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "on"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "stylers": [
 {
 "color": "#84afa3"
 },
 {
 "lightness": 52
 }
 ]
 },
 {
 "stylers": [
 {
 "saturation": -17
 },
 {
 "gamma": 0.36
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "transit.line",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#3f518c"
 }
 ]
 }
]
----------------------------
[
 {
 "stylers": [
 {
 "hue": "#ff1a00"
 },
 {
 "invert_lightness": true
 },
 {
 "saturation": -100
 },
 {
 "lightness": 33
 },
 {
 "gamma": 0.5
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "water",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#2D333C"
 }
 ]
 }
]
------
[
 {
 "featureType": "water",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ffdfa6"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#b52127"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#c5531b"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.highway",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#74001b"
 },
 {
 "lightness": -10
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.highway",
 "elementType": "geometry.stroke",
 "stylers": [
 {
 "color": "#da3c3c"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.arterial",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#74001b"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.arterial",
 "elementType": "geometry.stroke",
 "stylers": [
 {
 "color": "#da3c3c"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.local",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#990c19"
 }
 ]
 },
 {
 "elementType": "labels.text.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ffffff"
 }
 ]
 },
 {
 "elementType": "labels.text.stroke",
 "stylers": [
 {
 "color": "#74001b"
 },
 {
 "lightness": -8
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "transit",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#6a0d10"
 },
 {
 "visibility": "on"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "administrative",
 "elementType": "geometry",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ffdfa6"
 },
 {
 "weight": 0.4
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road.local",
 "elementType": "geometry.stroke",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "off"
 }
 ]
 }
]
-----
[
 {
 "stylers": [
 {
 "saturation": 100
 },
 {
 "gamma": 0.6
 }
 ]
 }
]
-----
[
 {
 "featureType": "water",
 "stylers": [
 {
 "saturation": 43
 },
 {
 "lightness": -11
 },
 {
 "hue": "#0088ff"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "hue": "#ff0000"
 },
 {
 "saturation": -100
 },
 {
 "lightness": 99
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "geometry.stroke",
 "stylers": [
 {
 "color": "#808080"
 },
 {
 "lightness": 54
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape.man_made",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ece2d9"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.park",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ccdca1"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "labels.text.fill",
 "stylers": [
 {
 "color": "#767676"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "road",
 "elementType": "labels.text.stroke",
 "stylers": [
 {
 "color": "#ffffff"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "on"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "landscape.natural",
 "elementType": "geometry.fill",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "on"
 },
 {
 "color": "#EBE5E0"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.park",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "on"
 }
 ]
 },
 {
 "featureType": "poi.sports_complex",
 "stylers": [
 {
 "visibility": "on"
 }
 ]
 }
]
Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Térképre saját objektum felhelyezése helyett, térkép objektumok kezelése

A térkép objektumok nem csak tile képkocka fájlokkal érhető el hanem objektum szinten csoportosítva (pl. topojson formátumban):

Ekkor már nem kell külön jelző objektumot felvenni információ közlésre, hanem a térkép meglevő objektum tulajdonságát állítjuk a nekünk kívántra.

Útvonal típuson színezéssel jelezni akarjuk, hogy a megengedett sebesség határ lakot területen belül 50Km/ó -ról 60 Km/ó -ra hol változott objektum felhelyezéssel rengeteg munkával érhető el, de objektum attributum felül írással gyorsan megjeleníthető.

 

 

Alakzatok, helyek:

Használati link példa :

http://ows.terrestris.de/vectortiles/osm-landusage/16/36267/22935.topojson

 

Tartalom:
{"objects":{"vectile":{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"arcs":[[0]],"type":"Polygon","properties":{"z_order":8,"type":"residential","name":""},"id":"c15c891141"}]}},"type":"Topology","transform":{"translate":[19.22058105468746,47.42808726171425],"scale":[5.364418029767809e-06,3.62898137608314e-06]},"arcs":[[[-4778,3136],[2,105],[17,148],[22,92],[34,115],[65,148],[68,103],[90,116],[79,75],[81,62],[70,41],[45,-125],[63,-223],[15,-73],[-33,-69],[698,-344],[233,419],[300,273],[51,28],[212,80],[320,-161],[35,59],[20,26],[15,15],[24,13],[23,7],[514,163],[43,1],[26,-5],[66,-20],[174,-83],[263,-127],[341,-284],[717,-594],[240,-198],[132,-120],[141,-122],[65,-76],[121,-109],[173,-169],[156,-199],[50,-52],[361,-475],[523,-695],[760,-1002],[336,-444],[-5,-14],[-300,-798],[-548,262],[-871,408],[-1115,637],[-632,344],[-3936,1984],[-161,234],[-72,130],[-24,56],[-62,194],[-15,97],[-10,146]]]}

 

 

Épületek:

Használati link példa :

http://ows.terrestris.de/vectortiles/osm-buildings/18/145012/91733.topojson

 

Tartalom:
{"objects":{"vectile":{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"arcs":[[0]],"type":"Polygon","properties":{"type":"yes","name":"Citro\u00ebn M5 Center"},"id":"29c7b97c04"}]}},"type":"Topology","transform":{"translate":[19.14367675781249,47.43737696208075],"scale":[1.3411045074497585e-06,9.071092238951972e-07]},"arcs":[[[-507,35],[370,461],[454,-373],[-208,-237],[120,-105],[166,190],[229,-201],[-203,-242],[-72,60],[-160,-191],[-422,355],[21,25],[-295,258]]]}

 

 

 

Útvonalak:

Használati link példa :

http://ows.terrestris.de/vectortiles/osm-roads/14/9067/5735.topojson

 

Tartalom:
{"objects":{"vectile":{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"arcs":[0],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Besztercei utca"},"id":"430c13f66a"},{"arcs":[1],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"El\u0151d utca"},"id":"40587b1072"},{"arcs":[2],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Besztercei utca"},"id":"c8fb1f79e2"},{"arcs":[3],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Hark\u00e1ly k\u00f6z"},"id":"2a5c929556"},{"arcs":[4],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"service","name":""},"id":"0eb8272723"},{"arcs":[5],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"L\u0151rinci utca"},"id":"133d45bf98"},{"arcs":[6],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"track","name":""},"id":"a193181825"},{"arcs":[7],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"service","name":""},"id":"09ae0b353f"},{"arcs":[8],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"unclassified","name":"Alm\u00e1skert \u00fat"},"id":"9fc43f6123"},{"arcs":[9],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"ffeedef927"},{"arcs":[10],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"23f7fd7ad4"},{"arcs":[11],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"track","name":""},"id":"d4f7f29148"},{"arcs":[12],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Damjanich utca"},"id":"16e9310733"},{"arcs":[13],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"4c4b275d20"},{"arcs":[14],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"G\u00f6rgey utca"},"id":"e221577618"},{"arcs":[15],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"baf86bd89a"},{"arcs":[16],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"c0e93df4e9"},{"arcs":[17],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"da409213de"},{"arcs":[18],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"0b1c6a9dde"},{"arcs":[19],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Halmi utca"},"id":"5877e26457"},{"arcs":[20],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Kikindai utca"},"id":"1a32fac65c"},{"arcs":[21],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"El\u0151d utca"},"id":"73acbd7188"},{"arcs":[22],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Wass Albert utca"},"id":"c29a81f22a"},{"arcs":[23],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"M\u00f3ricz Zsigmond utca"},"id":"b18a7da1f3"},{"arcs":[24],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly utca"},"id":"2d27c01cb2"},{"arcs":[25],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Klapka utca"},"id":"5186d62369"},{"arcs":[26],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Bem utca"},"id":"b695eb62b2"},{"arcs":[27],"type":"LineString","properties":{"z_order":4,"type":"tertiary","name":"Sz\u00e9chenyi \u00fat"},"id":"a308dbe16d"},{"arcs":[28],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"S\u00e1rosi utca"},"id":"13407cfed0"},{"arcs":[29],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Liszt Ferenc utca"},"id":"731cfe7145"},{"arcs":[30],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Kod\u00e1ly Zolt\u00e1n utca"},"id":"8f638a1868"},{"arcs":[31],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Szondi utca"},"id":"7a615a8962"},{"arcs":[32],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"service","name":""},"id":"42e266b382"},{"arcs":[33],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Pr\u00e9sh\u00e1z utca"},"id":"6f11b8e237"},{"arcs":[34],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"service","name":""},"id":"bb8ebbf0f8"},{"arcs":[35],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Gammel J\u00f3zsef utca"},"id":"5e555ce5d0"},{"arcs":[36],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"K\u00f3s K\u00e1roly utca"},"id":"2c4c7f4686"},{"arcs":[37],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Damjanich utca"},"id":"d693dbeef1"},{"arcs":[38],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Fels\u0151halom d\u0171l\u0151"},"id":"8c07a06128"},{"arcs":[39],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Tam\u00e1si \u00c1ron utca"},"id":"90c458ba75"},{"arcs":[40],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"86d54037fb"},{"arcs":[41],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"track","name":""},"id":"bf11397cce"},{"arcs":[42],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"ee68bd73d9"},{"arcs":[43],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"footway","name":""},"id":"353eb0676f"},{"arcs":[44],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"K\u00fck\u00fcll\u0151i utca"},"id":"526def3e8a"},{"arcs":[45],"type":"LineString","properties":{"z_order":0,"type":"track","name":""},"id":"a8ea3681cb"},{"arcs":[46],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"G\u00e1rdonyi G\u00e9za utca"},"id":"bdf2d12047"},{"arcs":[47],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Tarn\u00f3czai utca"},"id":"76392bccd0"},{"arcs":[48],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Szabadkai utca"},"id":"7973358064"},{"arcs":[49],"type":"LineString","properties":{"z_order":3,"type":"residential","name":"Miksz\u00e1th K\u00e1lm\u00e1n utca"},"id":"23dad279ed"}]}},"type":"Topology","transform":{"translate":[19.226074218749943,47.39834920035926],"scale":[2.1457672119196136e-05,1.4522587704846046e-05]},"arcs":[[[861,559],[-113,-129]],[[576,677],[68,78]],[[861,559],[275,314]],[[953,252],[-70,-83],[-2,-11]],[[1050,170],[-34,-43]],[[823,1155],[313,-282]],[[527,620],[49,57]],[[1028,27],[8,11],[-24,20],[-8,-10]],[[-222,355],[445,516],[8,7],[27,5]],[[989,719],[34,37]],[[1024,757],[33,37]],[[-415,989],[423,-367]],[[861,559],[-217,196]],[[963,673],[34,39]],[[819,368],[-102,-125]],[[956,679],[-34,-38]],[[999,714],[108,-90]],[[1040,761],[-41,-47]],[[995,710],[109,-94]],[[775,909],[555,-492]],[[1251,771],[-277,-311]],[[916,1070],[-272,-315]],[[741,275],[310,-269]],[[913,287],[108,128]],[[1263,340],[-555,489]],[[1187,474],[-398,351]],[[926,984],[507,-447]],[[1088,137],[-820,711],[-8,17],[-2,18],[10,35],[358,417]],[[1029,750],[-171,153]],[[691,593],[114,-96]],[[635,527],[114,134]],[[725,749],[505,-447]],[[1016,127],[32,-26]],[[829,523],[70,-64]],[[1012,58],[40,50],[-29,29]],[[1018,281],[88,-74],[11,13]],[[924,277],[-79,-91]],[[861,559],[332,-300]],[[881,158],[-18,-30],[-47,-53]],[[887,309],[-63,-78],[-21,-9]],[[989,719],[-34,-39]],[[143,-172],[54,62],[4,23],[157,187]],[[964,675],[108,-95]],[[930,636],[33,37]],[[963,1028],[-388,-450]],[[231,878],[-352,307]],[[819,368],[113,128]],[[1063,789],[-223,197]],[[1362,673],[-385,-441]],[[880,438],[92,-81]]]}

 

Van még más térkép objektum típusok is:

http://ows.terrestris.de/vectortiles/osm-places

http://ows.terrestris.de/vectortiles/osm-waterways

http://ows.terrestris.de/vectortiles/osm-waterareas

 

 

 

 

Egy bemutató példa minta:  link

 

Kategória: Informatika | Címke: , , | Hozzászólás most!

Vállalati informatikai rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak

BI | Business intelligence  | Üzleti inteligencia

Olyan célirányos riportkészítő szoftverek melyek vállalkozás különböző adatbázisaiból
származó összes tényadatot összegyűjtik, megtisztítják, széles körű elemzési,
dinamikus riportkészítési lehetőséget nyújtanak, úgy hogy Segítsék a vezetőket
a jobb tervek készítésében, megfelelőbb döntések meghozatalában.

 
Adat: Jelek sorozata (pl. bitek, betűk,/karakterek/), amelyek számítástechnikai
eszközökkel feldolgozhatók és megjeleníthetők.

Információ: Olyan adat, amely csökkenti a világról alkotott ismeretek
bizonytalanságát.

Tudás: Az információt aktív, cselekvéssé tudja alakítani.

 
BSC | Balanced Scorecard | kiegyensúlyozott mutató számrendszer
Olyan modell, ahol a stratégiai célokat hierarchiák mentén bontják le elemi, mérhető célokra.
A vállalat egészében a szervezetet a humán és pénzügyi erőforrások optimalizálásával,
a hosszú és a rövidtávú vállalati stratégiával összhangban közös célkitűzések
és a tulajdonosi célok elérése érdekében menedzselik.

Előnyők:

 • a stratégiát könnyen értelmezhető és összehangolt célokká bontja le
 • a célokhoz mutatókat, elvárásokat és akciókat rendel
 • támogatja a tervezést és a visszamérést
 • alkalmas az ok-okozati összefüggések megfogalmazására
 • a vezetőség jövőképét közös, szervezeti jövőképpé alakítja

 

Mutatószám rendszer | Scorecarding :
Olyan módszer, ahol a vállalati stratégiából mutatószámokat képzünk,
ezek teljesülése mérhető és a vállalati teljesítményről visszajelzést ad.

 

 

KPI | Key Performance Indicator | Kulcs teljesítmény jelzők:
A mutatószámok képzésével a vállalati tevékenységből képződő alap adatok
aggregálása, szelekciója történik, amit hozzárendelnek a teljesítmény méréséhez.

Minden munkavállaló által érthetővé válik, milyen célokat kell elérni.

 

 

BPM | Business Performance Management | Üzleti, vállalati teljesítmény kezelés
Olyan menedzselési és elemzési folyamatokat takar, amik segítik a vállalatokat
a stratégiai célok definiálásában, majd a teljesítmény mérését ezen célok tükrében.
A módszer lehetővé teszi a különböző forrásokból származó adatok elemzését, összesítését.
A folyamatok javítását pedig visszajelzési csatornák létrehozásával, fejlesztésével éri el.

 

 

OLAP | On-line analytical processing | Azonali elemzési műveletek
Lehetővé teszi az adatok gyors és rugalmas lekérdezését, majd ezt követő elemzését, mindezt többdimenziós nézetekre, struktúrákra alapulva. Fő előnye, hogy a többdimenziós átfúrható nézettel a felhasználó számára könnyen átlátható a vállalati teljesítmény  és a piaci, gazdasági tendenciák és összefüggések.

 

 

Az OLAP terminológiába tartozó legfontosabb fogalmak:

Dimenzió | dimension :
Az egy tranzakcióhoz köthető attribútum, egy meghatározó mező.
Ilyen például a termék, dátum, eladó.

 
Hierarchia | hierarchy :
A dimenziókhoz gyakran hierarchiákat rendelünk,
melyek meghatározzák az adatok megjelenítésének részletességét, azok
csoportosítását.
Pl: nap → hónap → negyedév → év a dátum dimenzió hierarchiáinak lehetséges szintjei.

 

Mérték | measure /fact/:
Olyan adatmezők, melyek valójában összeadható mennyiségek.
Ilyen például egy konkrét termék ára.

 

Kategória | category :
A kategóriák dimenziókhoz hozzárendelt adatpontok, melyek gyakran hierarchiába
rendezhetőek.

 

 

Elemzési feladatok elemei:

gyakori minták kinyerése, mintázatok felismerése:
a gyakran ismétlődő elemek felfedezése.

 

 

attribútumok közötti kapcsolat:
a minta összefüggéseinek meghatározásával általánosítás a teljes adattömegre
és egy újabb, ismeretlen elem attribútumainak megbecslése, előrejelzése.

 

klaszterezés:
a feldolgozandó objektumokat előre definiált csoportokba, klaszterekbe való rendezése.

 
sorozatelemzés:
ismétlődések, összefüggések keresése az egymást követő adatok között. Olyan általános érvényességű szabályszerűség felfedezése, amelynek segítségével meghatározható a sorozat következő eleme.

 
eltéréselemzés:
Célja olyan elemek kiszűrése, amelyek nem illenek bele a sorozatba.
Leginkább visszaélések, csalások kiszűrésére szolgál.

 

Előrejelző elemzések:
Itt egy modell felállítása a cél, mellyel múltbeli adatokból következtethetünk
jövőbeli eredményekre. Ilyen modellel lehetséges pl. egy változó
értékének becslése több változóból úgy, hogy megvizsgáljuk milyen összefüggés volt
a múltban a kulcsváltozó és a többi változó között. A már rendelkezésre álló
adatokra építve tehát felállítható egy előrejelző modell.
Statisztikai regresszió:
A független és függő változók közötti összefüggéseket
vizsgálja és a kapcsolatot leíró két-vagy többváltozós függvényt keresi. Egyszerűbb
formája a lineáris regresszió, amikor lineáris kapcsolatot feltételezünk a változók
között, s a folytonos eredményváltozó értéke egy vagy több független változó
lineáris függvényeként alakul ki. Logisztikus regressziónál ugyanakkor az
eredményváltozó mérési szintje bináris vagy ordinális változó, s keresett kapcsolat
lehet nemlineáris is.
A regresszió két vagy több ismérv közötti összefüggés pontos feltárását és a feltárt
összefüggés alkalmazását jelenti.

 

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , | Hozzászólás most!

Térkép mozgás animáció LeafletPlayback-al

A jelzett Leaflet plugin képes visszajátszani a mozgásunkat idősorosan és animáltan.

A visszajátszás egyszerűen egy vagy több marker (térkép pont jelölő) mozgatása,
egy vagy több sokszögvonal alkotópontjainak végigjárásával.
Az utvonal megadása az alábbi json formátum szerint történik:

{
 "type": "Feature",
 "geometry": {
 "type": "MultiPoint",
 "coordinates": [/*array of [lng,lat] coordinates*/]
 },
 "properties": {
 "time": [/*array of UNIX timestamps*/]
 }
}

 

A normál információkon kívül fontos a properties.time tömb létezése amely az animációt vezérli.

 

var mie = {
 "type": "Feature",
 "geometry": {
 "type": "MultiPoint",
 "coordinates": [
 [
 19.0,
 47.3
 ],
 [
 19.1,
 47.3
 ], 
 [
 19.2,
 47.3
 ],
 [
 19.2,
 47.4
 ]
 ]
 },
 "properties": {
 "title" : "mie",
 "path_options" : { "color" : "green" },
 "time": [ 
 1429896400000,
 1429896500000,
 1429896600000,
 1429896700000
 ],
 "raw": []
 },
 "bbox": []
};
var mie2 = {
 "type": "Feature",
 "geometry": {
 "type": "MultiPoint",
 "coordinates": [
 [ 
 19.3,
 48.3
 ],
 [ 
 19.4,
 48.4
 ], 
 [
 19.5,
 48.5
 
 ],
 [ 
 19.6,
 48.6
 ]
 ]
 },
 "properties": {
 "title" : "mie2",
 "path_options" : { "color" : "red" },
 "time": [
 1429896700000,
 1429896800000,
 1429896900000,
 1429897000000
 ],
 "raw": []
 },
 "bbox": []
};
var demoTracks = [mie, mie2];

Minta a használtra: http://mierdekel.hu/map2/anim_json_ido.html

Kategória: Informatika, Oktatás | Címke: , | Hozzászólás most!

MOL BUBI online minta térkép

Funkciók:

 • nagyítás kicsinyítés
 • hely, cím keresés
 • teljes képernyős üzemmód
 • Budapest kerület információk alrétegként felhelyezhető
 • több térképréteg választás
 • saját helyzetem
 • animációk és információk nagyítás/kicsinyítés és egér pozíció mozgatásra valamint klikkelésre és dupla klikkre

mie_bubi_27

Képek: link  Használat: link

Kategória: Informatika, Más, Oktatás | Címke: , , | Hozzászólás most!

CloudFlare és CDN alapok

A CloudFlare szolgáltatással az oldal gyorsabbá válik, nő a használhatósága, …
ami keresőoptimalizálás szempontjából is nagyon fontos.

 

A CloudFlare -re akkor van szükség, ha WEB oldal lassú, a szerveri oldali erőforrásai limitáltak, sok hiba lap generálódik.

 

 

A CloudFlare szolgáltatásai három csoportba oszthatóak:

 •   weboldal gyorsítása (CDN),
 •   weboldal biztonság,
 •   weboldal használatának élményjavítása.

A CDN (content delivery network) megoldások:
A lényege, hogy azokat a WEB tartalmakat, melyek nem igényelnek dinamikus generálást
(tipikusan CSS fájlok, JavaScriptek, képállományok, ..)
mert nem változnak gyakran, olyan speciális szerver környezet szolgálja ki,
mely erre van optimalizálva.

 
A CDN biztosítja az adatokhoz való gyors hozzáférést, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, lehet az a hely szinte a világ bármelyik pontján.
A CDN módszer megnöveli a weboldal tartalmak cachelését,  így a felhasználó böngészője a (nála már) helyben tárolt cacheből képes megjeleníteni az oldalt (illetve annak jelentős részét kitevő komponenseket), ami tovább jelentős gyorsulást jelent.

 
A CloudFlare alapelve lényegében megegyezik a reverse proxykéval. A weboldalra érkező forgalom a CloudFlare szerverein keresztül halad és eközben a CloudFlare optimalizálja a webforgalmat.

 

 

Lehetőségek listája:
https://cdnjs.com/libraries

 

leaflet JS:

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet-dvf/0.2/leaflet-dvf.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet-providers/1.1.3/leaflet-providers.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet.draw/0.2.3/leaflet.draw.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet.fullscreen/1.0.0/Control.FullScreen.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet.markercluster/0.4.0/leaflet.markercluster.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.5/leaflet.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet-dvf/0.2/leaflet-dvf.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Leaflet.awesome-markers/2.0.2/leaflet.awesome-markers.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular-leaflet-directive/0.8.8/angular-leaflet-directive.min.js

 

jquery JS

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.0.0-alpha1/jquery.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/autocomplete.js/0.8.0/autocomplete.jquery.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/blueimp-file-upload/9.5.7/jquery.fileupload.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/datatables/1.10.9/js/jquery.dataTables.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/datatables-tabletools/2.1.5/js/TableTools.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqgrid/4.6.0/js/jquery.jqGrid.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/drawer/2.4.0/js/jquery.drawer.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/geocomplete/1.6.5/jquery.geocomplete.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jQuery-Geolocation/1.0.50/jquery.geolocation.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-ui-map/3.0-rc1/jquery.ui.map.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/jquery-ui.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jQuery-Validation-Engine/2.6.4/jquery.validationEngine.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-form-validator/2.2.43/jquery.form-validator.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-form-serializer/1.1.0/jQuery-form-serializer.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-json/2.5.1/jquery.json.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-json-editor/1.1.0/jquery-json-editor.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mobile/1.4.5/jquery.mobile.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mobile/1.4.5/jquery.mobile.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mobile/1.4.5/jquery.mobile.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mobile/1.4.5/jquery.mobile.min.js

 

 

 

 

Openlayers3 (ol3)

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ol3/3.9.0/ol.css
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ol3/3.9.0/ol.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ol3/3.9.0/ol.min.css
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ol3/3.9.0/ol.min.js

 

 

Minta a HTML file-ben használatra:

<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.5/leaflet.css" />
<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.5/leaflet.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.0.0-alpha1/jquery.js"></script>
....

 

 

 

 

Kategória: Informatika, Más, Oktatás | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

GeoJson alapok

GeoJSON egy olyan kódolási nyelv amely alkalmas a különböző földrajzi adatok strukturált leírására.

A GeoJSON leírás fastruktúrában tartalmazza geometriai adatokat, leírókat, jellemzőket, illetve a gyűjtemény jellemzőket.
GeoJSON támogatja a következő geometriatípusokat:
Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, GeometryCollection.

A teljes GeoJSON adatok szerkezete megad egy, vagy több geomatriai objektumot (JSON leírással).
GeoJSON tartalmi leírása név / értékpárok stukturált halmazával tagolt információt hordoz.

Minden tag, a neve mindig egy string típusú, míg az érték string, szám, tömb… is lehet.

 

GeoJson mélyebben:

Coordinate

A legalapvetőbb eleme a földrajzi adatok a koordináta. Egy koordináta
egyetlen számpár hosszúság és szélesség adat.

Néha szerepelhet még egy koordináta elem, a magaslati leíró adat is.

Position

A geometriai helyzet egy adat sor, szám tömb a koordináták értékek reprezentánsa.

[longitude, latitude, elevation]

 

 

Geometry

Geometria alakzatok gyűjteménye. Minden egyszerű geometriai tipus és kordináta adat gyűjteménye.

Points

Legegyszerübb geometriai alakzat a pont

- Point
 - Position
{ "type": "Point", "coordinates": [0, 0] }

 

LineStrings (Polyline)

Vonal leíró két vagy több pont közötti geometriai vonal leírására szolgál. A vonalak akár metszhetik is egymást

- LineString
 - Positions..
{ "type": "LineString", "coordinates": [[0, 0], [10, 10]] }

 

Polygons

 

Terület három vagy több pont által közrezárt terület leírására szolgál. A területek egymásra helyezhetőek kimetszéssel, egymásba foglalással.

{
 "type": "Polygon",
 "coordinates": [
  [
   [0, 0], [10, 10], [10, 0], [0, 0]
  ]
 ]
}

 

- Polygon
 - LinearRing (exterior)
  - Positions..
 - LinearRing (interior)
  - Positions...
 - LinearRing (interior)
  - Positions...

 

 

 

Coordinate Deepness

 

{
"type": "FeatureCollection","features": [
{ "type": "Feature", "id": 0, "properties": { "nepesseg2001": 28948, "name": "Belváros-Lipótváros", "IDB": 5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[19.04642, 47.5137], [19.04649, 47.51367], [19.04692, 47.51352], [19.04807, 47.51312], [19.04898, 47.51279], [19.04981, 47.5125], [19.05072, 47.51218], [19.05133, 47.51197], [19.05196, 47.51174], [19.05321, 47.5113], [19.0542, 47.51096], [19.05468, 47.51079], [19.05492, 47.51063], [19.05499, 47.51029], [19.05505, 47.50962], [19.05499, 47.50885], [19.05497, 47.5078], [19.05494, 47.50709], [19.05493, 47.50642], [19.05492, 47.50599], [19.05487, 47.50475], [19.05488, 47.50388], [19.05487, 47.50353], [19.05486, 47.50289], [19.05487, 47.50259], [19.05488, 47.50229], [19.05487, 47.50145], [19.05487, 47.50107], [19.05485, 47.5004], [19.05484, 47.49956], [19.05484, 47.49908], [19.05482, 47.49817], [19.05484, 47.49782], [19.05515, 47.4975], [19.05643, 47.49692], [19.0567, 47.4968], [19.05737, 47.49649], [19.05869, 47.49588], [19.05916, 47.49555], [19.05996, 47.49432], [19.06068, 47.49298], [19.06131, 47.49181], [19.06167, 47.49074], [19.06171, 47.49037], [19.06163, 47.49006], [19.0616, 47.48973], [19.06037, 47.48856], [19.05891, 47.4878], [19.05847, 47.48756], [19.05799, 47.48733], [19.05766, 47.48715], [19.05685, 47.48673], [19.05652, 47.48656], [19.056, 47.48697], [19.0545, 47.48811], [19.05455, 47.48814], [19.05429, 47.48838], [19.05423, 47.48834], [19.05352, 47.4888], [19.05359, 47.48886], [19.05346, 47.48896], [19.05338, 47.4889], [19.05246, 47.48979], [19.05229, 47.48996], [19.05221, 47.48992], [19.05095, 47.49145], [19.04996, 47.49281], [19.04809, 47.49535], [19.0468, 47.49776], [19.04591, 47.49974], [19.04533, 47.50167], [19.04491, 47.50332], [19.04475, 47.50394], [19.04472, 47.50406], [19.04465, 47.50442], [19.04462, 47.5049], [19.04461, 47.50555], [19.04468, 47.50646], [19.04501, 47.50831], [19.04508, 47.50832], [19.04519, 47.50892], [19.0454, 47.50975], [19.0456, 47.51055], [19.04599, 47.51204], [19.04586, 47.51207], [19.046, 47.51256], [19.04628, 47.51345], [19.04642, 47.5137]]] } }]
}

 

A geometriai elemek egymásba ágyazhatóak különböző szintig az alábbi módokon:

 1. Points
 2. MultiPoints & LineStrings
 3. MultiLineStrings & Polygons
 4. MultiPolygons

 

Bonyolultabb alakzatok csak ilyen összetartozást is leíró kacsoltatokkal írható le.

 

Features

Geometriai objektum leíró hierachia felső része

{
 "type": "Feature",
 "geometry": {
  "type": "Point",
  "coordinates": [0, 0]
 },
 "properties": {
  "name": "null island"
 }
}

 

Multi Geometries

 

{
 "type": "Feature",
 "geometry": {
  "type": "GeometryCollection",
  "geometries": [{
   "type": "Point",
   "coordinates": [0, 0]
  }, {
   "type": "LineString",
   "coordinates": [[0, 0], [1, 0]]
  }]
 },
 "properties": {
  "name": "null island"
 }
}

 

 

FeatureCollection

 

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [0, 0]
   },
   "properties": {
    "name": "null island"
   }
  }
 ]
}

 

 

Forrás : http://geojson.org/geojson-spec.html

Kategória: Informatika, Más, Oktatás | Címke: , , | Hozzászólás most!

Magyar települések

 

 

Aba
Abádszalók
Abaújszántó
Abony
Ács
Adony
Ajak
Ajka
Albertirsa
Alsózsolca
Aszód
Bábolna
Bácsalmás
Badacsonytomaj
Baja
Baktalórántháza
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonboglár
Balatonföldvár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonlelle
Balkány
Balmazújváros
Barcs
Bátaszék
Bátonyterenye
Battonya
Békés
Békéscsaba
Bélapátfalva
Beled
Berettyóújfalu
Berhida
Besenyszög
Biatorbágy
Bicske
Biharkeresztes
Bodajk
Bóly
Bonyhád
Borsodnádasd
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest
Bük
Cegléd
Celldömölk
Cigánd
Csákvár
Csanádpalota
Csenger
Csepreg
Csongrád
Csorna
Csorvás
Csurgó
Dabas
Debrecen
Demecser
Derecske
Dévaványa
Devecser
Diósd
Dombóvár
Dombrád
Dorog
Dunaföldvár
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunaújváros
Dunavarsány
Dunavecse
Edelény
Eger
Elek
Emőd
Encs
Enying
Ercsi
Érd
Esztergom
Fegyvernek
Fehérgyarmat
Felsőzsolca
Fertőd
Fertőszentmiklós
Fonyód
Fót
Füzesabony
Füzesgyarmat
Gárdony
Göd
Gödöllő
Gönc
Gyál
Gyomaendrőd
Gyömrő
Gyöngyös
Gyöngyöspata
Gyönk
Győr
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajós
Halásztelek
Harkány
Hatvan
Herend
Heves
Hévíz
Hódmezővásárhely
Ibrány
Igal
Isaszeg
Izsák
Jánoshalma
Jánosháza
Jánossomorja
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászfényszaru
Jászkisér
Kaba
Kadarkút
Kalocsa
Kaposvár
Kapuvár
Karcag
Kazincbarcika
Kecel
Kecskemét
Kemecse
Kenderes
Kerekegyháza
Kerepes
Keszthely
Kisbér
Kisköre
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistarcsa
Kistelek
Kisújszállás
Kisvárda
Komádi
Komárom
Komló
Kondoros
Kozármisleny
Körmend
Körösladány
Kőszeg
Kunhegyes
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lábatlan
Lajosmizse
Lébény
Lengyeltóti
Lenti
Létavértes
Letenye
Lőrinci
Maglód
Mágocs
Makó
Mándok
Marcali
Máriapócs
Martfű
Martonvásár
Mátészalka
Medgyesegyháza
Mélykút
Mezőberény
Mezőcsát
Mezőhegyes
Mezőkeresztes
Mezőkovácsháza
Mezőkövesd
Mezőtúr
Mindszent
Miskolc
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Mosonmagyaróvár
Nádudvar
Nagyatád
Nagybajom
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykanizsa
Nagykáta
Nagykőrös
Nagymányok
Nagymaros
Nyékládháza
Nyergesújfalu
Nyíradony
Nyírbátor
Nyíregyháza
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírtelek
Ócsa
Onga
Orosháza
Oroszlány
Ózd
Őrbottyán
Őriszentpéter
Örkény
Pacsa
Paks
Pálháza
Pannonhalma
Pápa
Pásztó
Pécel
Pécs
Pécsvárad
Pétervására
Pilis
Piliscsaba
Pilisvörösvár
Polgár
Polgárdi
Pomáz
Pusztaszabolcs
Putnok
Püspökladány
Rácalmás
Ráckeve
Rakamaz
Rákóczifalva
Répcelak
Rétság
Rudabánya
Sajóbábony
Sajószentpéter
Salgótarján
Sándorfalva
Sárbogárd
Sarkad
Sárospatak
Sárvár
Sásd
Sátoraljaújhely
Sellye
Siklós
Simontornya
Siófok
Solt
Soltvadkert
Sopron
Sülysáp
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Százhalombatta
Szécsény
Szeged
Szeghalom
Székesfehérvár
Szekszárd
Szendrő
Szentendre
Szentes
Szentgotthárd
Szentlőrinc
Szerencs
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szikszó
Szob
Szolnok
Szombathely
Tab
Tamási
Tápiószele
Tapolca
Tát
Tata
Tatabánya
Téglás
Tét
Tiszacsege
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszakécske
Tiszalök
Tiszaújváros
Tiszavasvári
Tokaj
Tolna
Tompa
Tótkomlós
Tököl
Törökbálint
Törökszentmiklós
Tura
Túrkeve
Újfehértó
Újhartyán
Újkígyós
Újszász
Üllő
Vác
Vaja
Vámospércs
Várpalota
Vásárosnamény
Vasvár
Vecsés
Velence
Vép
Veresegyház
Verpelét
Veszprém
Vésztő
Villány
Visegrád
Záhony
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövő
Zalaszentgrót
Zamárdi
Zirc
Zsámbék

 

 

 

 

 

 

Kategória: Hoby, Informatika | Címke: , | Hozzászólás most!